/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

"Введення в курс "Основи економічної теорії"", Детальна інформація

Тема: "Введення в курс "Основи економічної теорії""
Тип документу: Реферат
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 5732
Скачати "Реферат на тему "Введення в курс "Основи економічної теорії"""
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Ученi-економiсти, вивчаючи матерiали нацiональної статистики тiєї чи iншої країни, користуються також виданнями ООН, ОЕСР тощо. Незначнi розбiжностi мiж окремими показниками пояснюються тим, що мiжнароднi органiзацiї, як правило, коригують нацiональнi данi з метою забезпечення зiставлення їх. Спiвробiтники мiжнародних органiзацiй володiють такими сучасними методами обробки статистичних даних, якi поки що не стали надбанням дослiдникiв у бiльшостi країн свiту, що часто призводить до перекручених статистичних висновкiв.

Таким чином, знання економiчної теорiї передбачає не тiльки володiння методологiєю аналiзу реальних економiчних процесiв, розумiння сутi економiчних законiв та категорiй, а й умiння знаходити кiлькiсний вираз їх i користуватись точними статистичними методами для управлiння економiкою.

Використана література

Г.Н.Климко В.П.Нестеренко Л.О.Каніщенко “Основи економічної теорії”

А.С.Гальчинський П.С.Єщенко Ю.І.Палкін “Основи економічної теорії”

К.Р.Макконнелл Л.С.Брю “Economics”

Поль Самуельсон “Економіка”

Ю.В.Ніколенко А.В.Демківський В.В.Фещенко “Основи економічної теорії ”

PAGE 27

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Коментарі до даного документу
Додати коментар