Про бюджетну систему України, Детальна інформація

Про бюджетну систему України
Тип документу: Реферат
Сторінок: 14
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1772
Закон про Державний бюджет України не може встановлювати нові, змінювати чи скасовувати існуючі податки, збори, інші обов'язкові платежі, вносити зміни до чинного законодавства. У разі необхідності зміни чи доповнення вносяться спочатку до відповідних законів.

Верховна Рада України приймає постанову про порядок введення в дію Закону про Державний бюджет України. Проект зазначеної постанови розробляє і подає Кабінет Міністрів України до другого читання проекту Закону про Державний бюджет України.

Закон про Державний бюджет України публікується для загального відома.

Якщо Верховною Радою України не буде прийнято Закон про Державний бюджет України до 2 грудня року, який передує тому, на який складено бюджет. Верховна Рада України приймає закон про порядок фінансування поточних витрат до прийняття Закону про Державний бюджет України. Якщо Верховна Рада України не прийме такий закон до 30 грудня року, що передує тому, на який складено бюджет, автоматично продовжується дія Закону про Державний бюджет України поточного року, крім показників щодо видатків розвитку. ( Частина сьома статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1394-XIV ( 1394-14 ) від 18.01.2000 )

Якщо у проекті Закону про Державний бюджет України не забезпечується в межах наявних ресурсів фінансування в повному обсязі витрат, передбачених законодавством України, Верховна Рада України приймає Закон про Державний бюджет України, не змінюючи чинного законодавства. Це законодавство діє протягом бюджетного року в частині, що не суперечить Закону про Державний бюджет України.

Якщо Верховна Рада України не затвердила в повному обсязі видатки на заробітну плату і нарахування на неї, відповідна штатна чисельність установ, що фінансуються з бюджету, підлягає скороченню.

Стаття 29. Складання проектів республіканського бюджету

Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів

Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, місцеві бюджети забезпечують фінансування заходів економічного і соціального розвитку відповідних територій чи населених пунктів, що здійснюються органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Уряд Автономної Республіки Крим, виконавчі комітети обласних, Київської і Севастопольської міських, районних Рад народних депутатів організовують складання проектів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих бюджетів.

Згідно з порядком і термінами складання бюджету, які встановлюються Урядом Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих Рад народних депутатів, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансові управління (відділи) виконавчих органів місцевих Рад народних депутатів з участю інших органів виконавчої влади на підставі прогнозних показників економічного і соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць та показників, доведених до виконавчих органів влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, відповідно до статті 25 цього Закону розробляють проекти бюджетів і подають їх на розгляд відповідно Уряду Автономної Республіки Крим, виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів.

Уряд Автономної Республіки Крим, виконавчі органи місцевих Рад народних депутатів подають схвалені ними проекти бюджетів на розгляд відповідно Верховній Раді Автономної Республіки Крим та місцевим Радам народних депутатів до 10 грудня.

Виконавчі органи міських (міст районного підпорядкування), селищних, сільських Рад народних депутатів на основі прогнозу економічного і соціального розвитку міста, селища, села та проектів фінансових планів підприємств і господарських організацій, планів доходів і кошторисів видатків бюджетних установ та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів, установлених місцевою Радою народних депутатів вищого рівня, складають проекти міських, селищних та сільських бюджетів і подають їх на розгляд відповідних Рад народних депутатів до 25 грудня.

Стаття 30. Розгляд проектів республіканського бюджету

Автономної Республіки Крим та місцевих

бюджетів

Проекти республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів попередньо розглядаються відповідно постійними комісіями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та постійними комісіями місцевих Рад народних депутатів.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві Ради народних депутатів розглядають проект бюджету за доповідями Уряду Автономної Республіки Крим, виконавчих органів місцевих Рад народних депутатів, з висновками і співдоповідями їх постійних комісій.

Стаття 31. Затвердження республіканського бюджету

Автономної Республіки Крим та місцевих

бюджетів

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські (міст Києва і Севастополя та міст обласного підпорядкування), районні Ради народних депутатів затверджують відповідно республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, обласний, міський, районний бюджет у загальній сумі доходів, з виділенням окремих доходних джерел, і в загальній сумі видатків, з виділенням всіх асигнувань на фінансування підпорядкованого господарства, соціально-культурних заходів, соціального захисту населення, на утримання органів державної влади та їх виконавчих органів, а також розмір оборотної касової готівки. Для бюджетів нижчого рівня затверджуються нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, розміри дотацій чи субвенцій.

Міська (міста районного підпорядкування), селищна, сільська Рада народних депутатів затверджує бюджет у загальній сумі доходів, з виділенням усіх доходних джерел, і в загальній сумі видатків, з виділенням асигнувань на фінансування підвідомчого господарства, благоустрою, освіти, культури, охорони здоров'я, соціального забезпечення, на утримання відповідної Ради народних депутатів та її виконавчих органів, а також розмір оборотної касової готівки бюджету.

У разі, коли Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві Ради народних депутатів не затвердять бюджет до 30 грудня року, що передує тому, на який складено бюджет, чинності набирають показники бюджету, поданого на затвердження Урядом Автономної Республіки Крим, виконавчими органами Рад народних депутатів.

Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим і відповідних місцевих Рад народних депутатів про затвердження республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласного, міського, районного бюджету публікується для загального відома.

Розділ 5

Виконання бюджетів

Стаття 32. Касове виконання бюджетів

Касове виконання бюджетів здійснюється установами Державного бюджетного банку України.

Державний бюджетний банк України виконує доручення розпорядника коштів на перерахування бюджетних коштів лише за наявності підпису уповноваженого контролера Міністерства фінансів України, повноваження якого визначаються положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes