Про бюджетну систему України, Детальна інформація

Про бюджетну систему України
Тип документу: Реферат
Сторінок: 14
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1761
визначати у встановленому порядку в межах додатково вишуканих протягом року коштів додаткові пільги та допомогу громадянам, які потребують соціального захисту;

утворювати у складі свого бюджету в межах обсягу його доходів резервні та цільові фонди, якщо їх створення передбачено законами України;

визначати розміри дотацій, субвенцій бюджетам нижчого територіального рівня та їх цільове використання;

об'єднувати на договірних засадах кошти своїх бюджетів з коштами інших бюджетів, а також підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та громадян для фінансування будівництва, ремонту і утримання об'єктів виробничого та невиробничого призначення, крім винятків, встановлених законами України.

На Кабінет Міністрів України покладається обов'язок:

узагальнювати і готувати пропозиції про скорочення видатків бюджету;

розробляти і пропонувати заходи з метою підвищення ефективності бюджетних витрат;

давати висновки щодо відповідності законопроектів, які вносяться на розгляд Верховної Ради України, Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний рік і основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний рік, у тому числі на пленарних засіданнях Верховної Ради України, якщо прийняття таких законів не відповідає вимогам цього Закону.

Стаття 23. Взаємовідносини бюджетів з іншими ланками

фінансової системи

Бюджет є складовою фінансової системи України. Взаємовідносини бюджету з іншими ланками фінансової системи регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами України.

Бюджетна система будується на засадах, визначених Конституцією України ( 888-09 ). Вона відокремлена від фінансів суб'єктів господарювання щодо сплати їх боргів і зобов'язань.

Податки, збори та інші обов'язкові платежі зараховуються до бюджетів повністю, незалежно від їх цільового призначення.

Усі розташовані на території України суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності і підпорядкування, які сплачують податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджету, можуть фінансуватися з бюджету та одержувати дотації, субсидії відповідно до програм економічного і соціального розвитку.

Платежі, утримані з суб'єктів підприємницької діяльності, перераховуються до бюджету в першочерговому і безспірному порядку. Вилучення коштів підприємств та інших юридичних осіб і зарахування їх до бюджетів понад передбачені законами розміри податків, зборів та інших обов'язкових платежів, допускається лише за рішенням суду або арбітражного суду.

Всі суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності і підпорядкування, надають фінансовим органам на їх вимогу інформацію, необхідну для складання і виконання бюджету.

Централізовані та децентралізовані фонди цільового призначення, які утворюються за рішеннями Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих Рад, є самостійними фінансовими інститутами і як складові включаються до бюджетів по доходах та видатках.

Громадяни України, а також інші фізичні особи сплачують до бюджетів встановлені законами податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Розділ 4

Основи бюджетного процесу та загальні принципи

складання і розгляду проектів бюджетів та їх

затвердження

Стаття 24. Організація бюджетного процесу

Організація бюджетного процесу здійснюється відповідно до цього Закону, рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих Рад народних депутатів та їх виконавчих органів в межах чинного законодавства.

Стаття 25. Організація забезпечення бюджетів різних рівнів

відповідними даними для складання проектів

бюджетів

Кабінет Міністрів України доводить до місцевих Рад народних депутатів та їх виконавчих органів інструктивні листи про особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний рік.

Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у встановлений їх Радами строк виходячи з необхідності затвердження бюджетів до початку нового бюджетного року доводять до місцевих Рад народних депутатів та їх виконавчих органів нижчого рівня відповідні вказівки щодо розробки проектів бюджетів.

У разі незбалансованості доходів і мінімально необхідних видатків бюджетів селищних, сільських Рад народних депутатів, бюджетів районів та міст виконавчі органи місцевих Рад народних депутатів подають до виконавчих органів місцевих Рад народних депутатів вищого рівня, а в разі незбалансованості доходів і мінімально необхідних видатків бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя - Кабінету Міністрів України необхідні розрахунки для обгрунтування нормативів відрахувань від регулюючих доходів, розмірів дотацій, дані про зміни складу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes