Про ветеринарну медицину (25.06.92), Детальна інформація

Про ветеринарну медицину (25.06.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 17
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1902
Розділ IV

НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ.

ДЕРЖАВНІ ФАРМАКОЛОГІЧНА ТА НАДЗВИЧАЙНІ

ПРОТИЕПІЗООТИЧНІ КОМІСІЇ

Стаття 21. Наукове забезпечення ветеринарної медицини

Наукове забезпечення ветеринарної медицини здійснюють відповідні наукові установи Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, наукові установи, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, факультети ветеринарної медицини вищих навчальних закладів.

Координацію роботи, пов'язаної з науковим забезпеченням ветеринарної медицини, здійснюють спільно відділення ветеринарної медицини Української академії аграрних наук і науково-методична рада Державного департаменту ветеринарної медицини.

Державним замовником науково-дослідних робіт у галузі ветеринарної медицини є Державний департамент ветеринарної медицини.

Фінансування наукових досліджень у галузі ветеринарної медицини і практичної реалізації наукових розробок провадиться за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених законодавством.

Стаття 22. Державна фармакологічна комісія ветеринарної

медицини

Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини є експертно-дорадчим органом з питань регламентації безпечного і ефективного застосування ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок, їх реєстрації.

Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини діє при Державному департаменті ветеринарної медицини.

Експертизу і випробування ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок вітчизняного та іноземного виробництва проводять наукові установи, визначені Державним департаментом ветеринарної медицини.

З урахуванням даних експертизи і випробувань ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини видає висновки щодо їх застосування. На підставі цих висновків Державний департамент ветеринарної медицини приймає рішення про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок.

Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини діє на підставі положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 23. Державні надзвичайні протиепізоотичні комісії

Для оперативного контролю, керівництва і координації діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій щодо запобігання і ліквідації масових захворювань або отруєнь тварин при Кабінеті Міністрів України утворюється Державна надзвичайна протиепізоотична комісія.

Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України очолює віце-прем'єр-міністр України згідно з розподілом функціональних повноважень.

До складу Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України входять Головний державний інспектор ветеринарної медицини України, який є заступником голови Комісії, заступники Головного державного інспектора ветеринарної медицини України, керівники спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань аграрної політики, внутрішніх справ, економіки, охорони здоров'я, транспорту, надзвичайних ситуацій, фінансів, зв'язку та інформатизації, лісового господарства, охорони державного кордону, митної служби, Української академії аграрних наук та інші посадові особи, визначені Кабінетом Міністрів України.

Спеціалісти ветеринарної медицини, які входять до складу Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України, одночасно є державними інспекторами ветеринарної медицини.

Члени Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України забезпечуються необхідними засобами зв'язку. Під час виконання службових обов'язків членам Комісії надається право на позачергове користування міжміським телефонним зв'язком, використання спеціалізованих транспортних засобів ветеринарної медицини і придбання проїзних документів на всі види транспорту та розміщення в готелі. Витрати на оплату послуг телефонного та іншого електронного зв'язку і відрядження відшкодовуються за рахунок коштів, що виділяються на проведення протиепізоотичних заходів.

Державні надзвичайні протиепізоотичні комісії утворюються також при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних державних адміністраціях.

Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України та типові положення про державні надзвичайні протиепізоотичні комісії при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних державних адміністраціях затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Розділ V

ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Стаття 24. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

органів державного управління та інших державних

установ ветеринарної медицини

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів державного управління та інших державних установ ветеринарної медицини здійснюються за рахунок коштів державного бюджету.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes