Про органи реєстрації актів громадянського стану (24.12.93), Детальна інформація

Про органи реєстрації актів громадянського стану (24.12.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 10.7
Скачувань: 734
громадянського стану

Завданнями органів реєстрації актів громадянського стану є:

забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації актів громадянського стану;

внесення до актових записів необхідних змін, доповнень та виправлень;

поновлення втрачених та анулювання повторно складених актових записів;

видача громадянам свідоцтв про реєстрацію;

збереження архівного фонду.

Стаття 6. Керівництво відділами реєстрації актів

громадянського стану

Керівництво відділами реєстрації актів громадянського стану здійснюють Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські, районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції. ( Стаття 6 в редакції Закону N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000 )

Стаття 7. Одержання документів і відомостей, необхідних

для реєстрації актів громадянського стану

Органи реєстрації актів громадянського стану мають право безкоштовно одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідні документи і відомості, пов'язані з реєстрацією актів громадянського стану. ( Стаття 7 в редакції Закону N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000 )

Стаття 8. Відмова в реєстрації актів громадянського стану

У реєстрації акта громадянського стану може бути відмовлено, якщо:

реєстрація суперечить законові;

реєстрація повинна провадитися в іншому органі реєстрації актів громадянського стану;

з проханням про реєстрацію звернулася недієздатна особа або представник, який не має на це необхідних повноважень.

Стаття 9. Оскарження дій органу реєстрації актів

громадянського стану

Зміст актів громадянського стану, а також відмова в реєстрації актів громадянського стану, в тому числі у переміні прізвища, імені та по батькові, внесенні змін, доповнень, виправлень до записів актів громадянського стану, їх поновленні та анулюванні, можуть бути оскаржені до вищестоящого органу та до суду.

Стаття 10. Вимоги до працівників відділів реєстрації

актів громадянського стану

( Стаття 10 набирає чинності через 5 років після введення

Закону в дію згідно з Постановою ВР N 3817-12 від 24.12.93 )

Керівником та спеціалістом відділу реєстрації актів громадянського стану може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту і рекомендований кваліфікаційною комісією для роботи у відділах реєстрації актів громадянського стану. ( Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000 )

Стаття 11. Обмеження в діяльності працівників органів

реєстрації актів громадянського стану

Працівники органів реєстрації актів громадянського стану не мають права реєструвати акти громадянського стану щодо себе, другого з подружжя, своїх дітей та родичів.

Керівник та спеціалісти відділів реєстрації актів громадянського стану не можуть перебувати у штаті інших підприємств будь-якої форми власності та об'єднань громадян, а також безпосередньо займатися підприємницькою та іншою діяльністю, крім викладацької та наукової у вільний від роботи час. ( Частина друга статті 11 в редакції Закону N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000 )

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes