Про органи реєстрації актів громадянського стану (24.12.93), Детальна інформація

Про органи реєстрації актів громадянського стану (24.12.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 10.7
Скачувань: 734
За надання працівниками відділів реєстрації актів громадянського стану додаткових послуг правового і технічного характеру, не передбачених цим Законом, справляється окрема плата в розмірах, що встановлюються Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції. Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються до Державного бюджету України ( Частина друга статті 17 в редакції Закону N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1709-III ( 1709-14 ) від 11.05.2000 )

Р о з д і л II

РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ

Стаття 18. Органи реєстрації актів громадянського стану

Відділи реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції проводять реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові, приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, поновлення, а також анулювання записів актів громадянського стану та у встановленому порядку зберігають актові книги.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад проводять реєстрацію народження, смерті, одруження та встановлення батьківства.

Реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові громадян України, які проживають за кордоном, проводять консульські установи і дипломатичні представництва України. Зазначені установи та представництва також приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, поновлення та анулювання записів актів громадянського стану. ( Стаття 18 в редакції Закону N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000 )

Стаття 19. Порядок реєстрації актів громадянського стану

Реєстрація народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені та по батькові провадиться органами реєстрації актів громадянського стану в книгах спеціального зразка, які є єдиними доказами засвідчених у них фактів. Зразки книг реєстрації актів громадянського стану затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Порядок реєстрації актів громадянського стану встановлюється цим Законом і Правилами, що затверджуються Міністерством юстиції України.

Порядок реєстрації актів громадянського стану дипломатичними представництвами і консульськими установами визначається Консульським статутом та Інструкцією про реєстрацію актів громадянського стану, яка затверджується Міністерством юстиції України за погодженням з Міністерством закордонних справ України.

Стаття 20. Документи, що подаються при реєстрації актів

громадянського стану

При реєстрації актів громадянського стану подається паспорт або паспортний документ заявника, а також документи, які підтверджують факти, що підлягають реєстрації. Перелік цих документів визначається правилами реєстрації відповідних актів громадянського стану. ( Стаття 20 в редакції Закону N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000 )

Р о з д і л III

БЛАНКИ СВІДОЦТВ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АКТІВ

ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ. ВИДАЧА ПОВТОРНИХ СВІДОЦТВ

Стаття 21. Свідоцтва про реєстрацію актів

громадянського стану

Про кожний факт реєстрації акта громадянського стану органами реєстрації актів громадянського стану видаються відповідні свідоцтва про народження, смерть, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміну прізвища, імені та по батькові на бланках суворої звітності, виготовлених за єдиними зразками.

Забезпечення бланками свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану провадиться Міністерством юстиції України.

Порядок обліку, зберігання та звітності про використання бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану встановлюється Міністерством юстиції України.

Стаття 22. Видача повторних свідоцтв

Повторне свідоцтво видається відділами реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції та Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, а також консульськими установами та дипломатичними представництвами України на підставі запису акта громадянського стану за заявами громадян, щодо яких складено запис. ( Частина перша статті 22 в редакції Закону N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000 )

Повторне свідоцтво про народження може бути видане також батькам, опікуну, піклувальнику, представникові дитячого (навчального) закладу, в якому перебуває дитина, і органу опіки та піклування.

Повторне свідоцтво про смерть видається другому з подружжя та близьким родичам померлого на підставі їх заяви.

Р о з д і л IV

ЗБЕРІГАННЯ КНИГ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ

ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ І МЕТРИЧНИХ КНИГ

( Назва розділу IV в редакції Закону N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000 )

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes