/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року (05.06.97), Детальна інформація

Тема: Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року (05.06.97)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 526
Скачати "Реферат на тему Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року (05.06.97)"
Сторінки 1   2   3  
\x1C00 1. Суми податкової заборгованості, реструктурованої у порядку, визначеному цим Законом, у випадках несплати платником податку у встановлені статтею 3 цього Закону строки стягуються податковими органами у безспірному порядку.

2. Несплата реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох місяців платником податку є підставою для розірвання контракту (трудового договору) з керівником такого платника податку в разі наявності його вини.

3. При несплаті платником податку реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох місяців податковий орган зобов'язаний звернутися до власника (або уповноваженого ним органу) цього платника податку з вимогою щодо/або:

надання відповідної грошової компенсації бюджету або державному цільовому фонду, до якого зараховуються суми податкової заборгованості такого платника податку;

оздоровлення фінансового становища платника податку з метою забезпечення виконання реструктурованої податкової заборгованості.

4. У разі невиконання власником (або уповноваженим ним органом) платника податку вимог, передбачених пунктом 3 цієї статті, податковий орган зобов'язаний подати заяву про порушення справи про банкрутство такого платника податку в порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 6. Інші положення

1. Відповідні податкові органи в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом приймають рішення про списання з платників податків сум податкової заборгованості, зазначених у статті 2 цього Закону, і повідомляють про це платника податку та уповноважені банки.

2. З дня набрання чинності цим Законом і до 1 січня 1998 року податкові органи зупиняють стягнення з платників податків у безспірному порядку сум податкової заборгованості, зазначеної у статті 3 цього Закону. Уповноваженими банками за повідомленням податкових органів зупиняється списання сум такої податкової заборгованості. Розрахункові документи податкових органів щодо стягнення сум цієї заборгованості та платників податків щодо сплати цих сум підлягають поверненню у двотижневий строк з дня отримання такого повідомлення до відповідних податкових органів для обліку та звітності.

У разі неповідомлення платником податку про прийняте рішення щодо реструктуризації податкової заборгованості відповідного податкового органу в строки, визначені в статті 4 цього Закону, стягнення заборгованості поновлюється з 1 січня 1998 року з нарахуванням сум пені, штрафних та фінансових санкцій відповідно до законодавства України починаючи з дня виникнення такої заборгованості.

3. Списання та реструктуризація податкової заборгованості, передбачені цим Законом, провадяться виключно як одноразовий захід і подальшому продовженню не підлягають крім вугледобувних, вуглепереробних та шахтовуглебудівних підприємств Міністерства вугільної промисловості України та гірничодобувних підприємств з підземного видобутку сировини та підприємств, що розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії Міністерства промислової політики України. ( Пункт 3 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 268-XIV ( 268-14 ) від 20.11.98, N 1991-III ( 1991-14 ) від 21.09.2000 - набирає чинності з 01.01.2001 )

4. Податкова заборгованість щодо податків і зборів (обов'язкових платежів), сплата яких передбачена законами України та які не зазначені в пункті 4 статті 1 цього Закону, списанню та реструктуризації не підлягають, крім випадків, передбачених пунктом 6 статті 6 цього Закону.

5. Платники податків, які протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом повідомлять відповідним податковим органам про приховані (занижені) суми по платежах до бюджетів та державних цільових фондів, мають право на списання та реструктуризацію податкової заборгованості відповідно до цього Закону без нарахування суми пені, штрафних та фінансових санкцій. Керівники та посадові особи таких платників податку звільняються від передбаченої законодавством України відповідальності за порушення податкового законодавства.

6. Рішення про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків з місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів) приймається відповідною радою у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом згідно з умовами, визначеними цим Законом.

7. Розрахункові документи щодо стягнення у безспірному порядку сум заборгованості платника податку, який прийняв рішення про реструктуризацію податкової заборгованості на умовах, визначених цим Законом (за винятком випадків безспірного стягнення коштів за рішеннями суду (арбітражного суду) або виконавчими написами нотаріусів, а також щодо сум податкової заборгованості), обліковуються на спеціальному рахунку такого платника податку, відкритому на рік у банку, де знаходиться його розрахунковий рахунок.

Порядок відкриття, функціонування такого рахунку, а також погашення цієї заборгованості визначається Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України.

Стаття 7. Прикінцеві положення

1. Закон України "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року" набирає чинності з дня його опублікування.

2. Дія цього Закону не поширюється на нерезидентів, які є платниками податків і зборів (обов'язкових платежів), згідно із законодавством України.

3. Дія цього Закону не поширюється на правовідносини, які регулюються Законом України "Про порядок списання заборгованості вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості України, що ліквідуються за рішенням Кабінету Міністрів України, перед Державним бюджетом України і місцевими бюджетами та державними цільовими фондами" ( 10/97-ВР ), прийнятим 17 січня 1997 року.

4. Підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, які мають заборгованість перед державним та місцевими бюджетами, заборонити проведення уступки вимог іншим особам в частині реструктурованої податкової заборгованості згідно з цим Законом.

5. Визнати такою, що втратила чинність з 1 липня 1997 року, Постанову Верховної Ради України "Про продовження дії статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 1996 рік" ( 541/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 5, ст.37).

6. Кабінету Міністрів України в місячний строк прийняти рішення, спрямовані на виконання цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 червня 1997 року

N 314/97-ВР

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар