/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного майна" (23.12.97), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного майна" (23.12.97)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 650
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного майна" (23.12.97)"
Сторінки 1   2   3  
У разі укладення договору оренди з підприємством воно у п'ятиденний термін повідомляє про це орендодавців, зазначених в абзацах другому та третьому статті 5 цього Закону, та орган, уповноважений управляти відповідним майном (у разі укладення договору оренди державного майна), а в разі укладення договору оренди структурного підрозділу підприємства - орган Антимонопольного комітету України".

10. Частину другу статті 17 викласти в такій редакції:

"2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором".

11. У статті 19:

1) частини першу та другу викласти в такій редакції:

"1. Орендна плата є платежем, який вносить орендар орендодавцеві незалежно від наслідків господарської діяльності. Річна орендна плата не може перевищувати п'яти відсотків вартості орендованого майна.

Орендна плата зараховується на спеціальні рахунки і використовується для фінансування капітальних вкладень.

2. Методика розрахунку, граничні розміри та порядок використання орендної плати визначаються: Кабінетом Міністрів України - для об'єктів, що перебувають у державній власності; органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для об'єктів, що перебувають у комунальній власності";

2) друге речення частини четвертої викласти в такій редакції: "Порядок визначення таких підприємств (об'єктів), а також умови надання цих пільг встановлюються: Кабінетом Міністрів України - для підприємств (об'єктів), що перебувають у державній власності; органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - для підприємств (об'єктів), що належать Автономній Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для підприємств (об'єктів), що перебувають у комунальній власності".

12. У абзацах другому та п'ятому частини першої, частині третій статті 4, абзаці першому частини першої та частині другій статті 6, статтях 7, 8, 14, 15 і 16, першому реченні частини четвертої статті 19, частині першій статті 23, частині третій статті 27 слова "державне" і "державні" у відповідних відмінках виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України в місячний термін після опублікування Закону:

привести свої рішення у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади своїх нормативних актів у відповідність з цим Законом;

розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 23 грудня 1997 року

N 768/97-ВР

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар