/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (05.02.98), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (05.02.98)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 723
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (05.02.98)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
16) матеріально і морально заохочувати громадян, які подають допомогу в боротьбі з порушеннями податкового законодавства.

Права, передбачені пунктами 1-4, 6, 12 і 14 частини першої цієї статті, надаються посадовим особам органів державної податкової служби, а права, передбачені пунктами 5, 7 - 11, 13, 15

- 16, - головам державних податкових адміністрацій і начальникам державних податкових інспекцій та їх заступникам.

Стаття 12. Скасування рішень органів державної податкової

служби

Державна податкова адміністрація України має право скасовувати рішення інших органів державної податкової служби, а державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції у містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) - рішення нижчестоящих державних податкових інспекцій у разі їх невідповідності актам законодавства. Цей порядок не застосовується щодо рішень податкової міліції";

"Стаття 14. Оскарження рішень і дій органів державної

податкової служби та їх посадових осіб

Рішення, дії або бездіяльність органів державної податкової служби та їх посадових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку".

( Пункт 2 розділу I втратив чинність в частині внесення змін в статтю 6 на підставі Закону N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99 ) 2. У статтях 6, 13, 15 - 18 Закону слова "державна податкова інспекція", "державні податкові інспекції", "службова особа", "службові особи", "внески" в усіх відмінках замінити словами "орган державної податкової служби", "органи державної податкової служби", "посадова особа", "посадові особи", "збори" у відповідних відмінках.

3. Назву розділу IV Закону викласти в такій редакції:

"ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

ТА ЇХ ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ".

4. У статті 15:

у частині першій слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "Державною податковою адміністрацією України";

у частині п'ятій слова "Головною державною податковою інспекцією України" замінити словами "Державною податковою адміністрацією України";

доповнити статтю після частини сьомої новою частиною восьмою такого змісту:

"Посадовим особам і працівникам органів державної податкової служби видається службове посвідчення, зразок якого затверджує Державна податкова адміністрація України".

У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною дев'ятою.

5. У частині другій статті 16 слова "Образа службової особи державної податкової інспекції" замінити словами "Невиконання законних вимог посадової особи органу державної податкової служби, її образа".

6. Доповнити Закон розділом V такого змісту:

"Розділ V

ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ

Стаття 19. Податкова міліція та її завдання

Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

Завданнями податкової міліції є:

запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар