Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим (10.02.98), Детальна інформація

Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим (10.02.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1356
7) подає Верховній Раді Автономної Республіки Крим кандидатуру для призначення на посаду Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим і погоджує кандидатуру для призначення на посаду голови Фонду майна в Автономній Республіці Крим;

8) вручає Грамоти та Почесні грамоти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та інші відзнаки Автономної Республіки Крим;

9) скликає позачергову сесію Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

10) подає кандидатури на посади керівника Секретаріату та керуючого справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Інші повноваження та порядок діяльності Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також його першого заступника і заступника визначаються відповідно до Конституції України та цього Закону Конституцією Автономної Республіки Крим і регламентом Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим є підзвітним Верховній Раді Автономної Республіки Крим і відповідальним перед нею. Його може бути звільнено з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим, якщо за це проголосувало більше половини від загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Питання про звільнення з посади Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути внесено на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим виконує свої обов'язки до відкриття першої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим відповідно до цього Закону.

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Стаття 12. Заступники Голови Верховної Ради Автономної

Республіки Крим

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим має першого заступника та заступника, які обираються Верховною Радою Автономної Республіки Крим з числа її депутатів на строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим таємним голосуванням.

Перший заступник, заступник Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим заміщають Голову Верховної Ради Автономної Республіки Крим у разі його відсутності чи тимчасової неможливості здійснення ним своїх обов'язків.

Розподіл обов'язків між заступниками Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим встановлюється регламентом Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Стаття 13. Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Для координації роботи органів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сприяння депутатам у виконанні ними своїх обов'язків, підготовки сесій, реалізації інших повноважень організаційного характеру, що передаються їй Верховною Радою Автономної Республіки Крим, утворюється Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

До Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим входять за посадою:

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, його перший заступник і заступник, голови постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Очолює Президію Верховної Ради Автономної Республіки Крим Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Стаття 14. Повноваження Президії Верховної Ради Автономної

Республіки Крим

Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим:

1) скликає сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим і організовує їх підготовку;

2) формує порядок денний і вносить його на затвердження сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

3) координує роботу органів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) забезпечує реєстрацію та офіційне оприлюднення нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Стаття 15. Постійні та тимчасові комісії Верховної Ради

Автономної Республіки Крим

Постійні та тимчасові комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим є органами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням постанов та рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Постійні комісії обираються Верховною Радою Автономної Республіки Крим на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії. У складі постійних комісій має бути не менше восьми і не більше п'ятнадцяти депутатів.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes