/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області (24.12.98), Детальна інформація

Тема: Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області (24.12.98)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олек5сій
Розмір: 0
Скачувань: 480
Скачати "Реферат на тему Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області (24.12.98)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
На територіях спеціальних економічних зон всі види підприємницької діяльності, крім прямо заборонених законодавством України, провадяться відповідно до цього Закону.

Суб'єкти підприємницької діяльності на територіях спеціальних економічних зон провадять підприємницьку діяльність на підставі відповідного дозволу Ради.

На території спеціальної економічної зони "Донецьк" розміщуються підприємства, які застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для експорту та поставок їх на внутрішній ринок.

На території спеціальної економічної зони "Азов" розміщуються підприємства, які здійснюють операції з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення, сортування, пакування, надання транспортно-агентських та експедиторських послуг, торгівлі, а також підприємства, які застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для експорту та частково на внутрішній ринок.

На територіях спеціальних економічних зон можуть розміщуватися об'єкти виробничої та невиробничої інфраструктури, у тому числі офісні будівлі, готелі, жилі будинки тощо.

На територіях спеціальних економічних зон забороняється створення казино, гральних домів та інших місць грального бізнесу.

Свідоцтво Ради про схвалення інвестиційного проекту є підставою для укладення органом місцевого самоврядування контракту з інвестором та державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, укладення органом господарського розвитку спеціальної економічної зони договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення контракту визначається Радою.

У разі провадження суб'єктом підприємницької діяльності діяльності, яка підлягає ліцензуванню, відповідні дозволи (ліцензії) видаються згідно із законодавством.

Створення на територіях спеціальних економічних зон банківських установ, аудиторських фірм, страхових, фондових та інших фінансових організацій, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому порядку після попереднього погодження з Радою.

Суб'єкти підприємницької діяльності (інвестори), які провадять свою діяльність на територіях спеціальних економічних зон без створення юридичної особи через філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності, складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності у порядку, встановленому Державною податковою адміністрацією України.

За державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, за винятком банківських установ, на території спеціальної економічної зони та видачу дозволу на провадження підприємницької діяльності без створення юридичної особи справляється плата, розмір якої встановлюється Радою за погодженням з Міністерством фінансів України. Розмір зазначеної плати є однаковим для всіх суб'єктів підприємницької діяльності одного виду діяльності. Кошти від внесення плати спрямовуються на розвиток інфраструктури відповідної спеціальної економічної зони у порядку, визначеному Радою за погодженням з Міністерством фінансів України.

У разі порушення суб'єктами підприємницької діяльності (інвесторами) законодавства України та установчих документів, умов контракту, укладеного з органом місцевого самоврядування, Рада має право скасувати виданий дозвіл на провадження підприємницької діяльності на території спеціальної економічної зони або свідоцтво про схвалення інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку.

Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, його ліквідація та анулювання спеціального дозволу (ліцензії) на провадження окремих видів підприємницької діяльності здійснюється в установленому законодавством порядку.

Стаття 10. Ресурсний потенціал спеціальних економічних зон

Органи місцевого самоврядування можуть передавати органу господарського розвитку спеціальної економічної зони у користування земельні ділянки, об'єкти інфраструктури та природні ресурси місцевого значення за укладеною між ними угодою.

Підставою для передачі у користування органу господарського розвитку спеціальної економічної зони земельних ділянок є схвалений Радою інвестиційний проект.

Орган господарського розвитку спеціальної економічної зони може передавати ці земельні ділянки в оренду на строк до 60 років, але не більше ніж до кінця строку існування спеціальної економічної зони.

Стаття 11. Плата за використання природних ресурсів на

територіях спеціальних економічних зон

За користування землею та іншими природними ресурсами, переданими за угодою органу господарського розвитку, справляється плата відповідно до законодавства України.

На визначений інвестиційним проектом період освоєння земельної ділянки, а саме - планування території, будівництва об'єктів інфраструктури спеціальної економічної зони тощо плата за землю не справляється.

Стаття 12. Порядок ввезення товарів та інших предметів на

території спеціальних економічних зон "Донецьк"

та "Азов" та вивезення товарів та інших предметів

з цих територій

1. У спеціальних економічних зонах "Азов" та "Донецьк" запроваджується режим спеціальної митної зони.

2. У спеціальній економічній зоні "Азов" застосовується такий порядок ввезення товарів та інших предметів на територію цієї спеціальної економічної зони та вивезення товарів та інших предметів з території цієї зони:

а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони для використання в межах цієї зони ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;

б) у разі ввезення на митну територію України з території спеціальної економічної зони товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію цієї зони, податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються;

в) у разі ввезення на митну територію України з території спеціальної економічної зони товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених у спеціальній економічній зоні, податок на додану вартість і акцизний збір справляються як для вільного використання в Україні;

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Коментарі до даного документу
Додати коментар