/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області (24.12.98), Детальна інформація

Тема: Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області (24.12.98)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олек5сій
Розмір: 0
Скачувань: 480
Скачати "Реферат на тему Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області (24.12.98)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
в) звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду та сплачують 50 відсотків встановленої норми збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення на період до 2009 року новостворені або діючі підприємства, на яких відбулася реструктуризація, реконструкція, модернізація, перепрофілювання, в яких чисельність працівників, вивільнених з гірничодобувних та інших підприємств, що закриваються, становить у звітному (податковому) періоді не менше 50 відсотків середньоспискової чисельності працюючих;

г) до валового доходу підприємства, розташованого на території пріоритетного розвитку, з метою оподаткування не включається одержана згідно з інвестиційним проектом сума інвестиції у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо.

У разі, якщо протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження зазначеної інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді.

Стаття 15. Порядок в'їзду до спеціальних економічних зон та

виїзду з них

Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прямують у спеціальну економічну зону, а також спеціальний порядок в'їзду у спеціальну економічну зону і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Стаття 16. Відповідальність інвестора та суб'єкта

підприємницької діяльності у разі невиконання умов

контракту (договору), укладеного з органами

управління спеціальними економічними зонами та

територіями пріоритетного розвитку

У разі неналежного виконання або невиконання інвестором чи суб'єктом підприємницької діяльності умов контракту (договору), укладеного з органом місцевого самоврядування, органом господарського розвитку спеціальної економічної зони, такий інвестор чи суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним контрактом (договором).

Стаття 17. Дострокова ліквідація підприємства у спеціальній

економічній зоні та на території пріоритетного

розвитку

У разі ліквідації підприємства, створеного на території спеціальної економічної зони та на території пріоритетного розвитку, або його реорганізації (за рішенням власника або уповноваженого ним органу) до строку, зазначеного у контракті між інвестором та органом місцевого самоврядування, інвестор (уповноважена ним особа) зобов'язаний у десятиденний строк після прийняття відповідного рішення повідомити органи управління спеціальної економічної зони і території пріоритетного розвитку про причини ліквідації (реорганізації) підприємства.

Стаття 18. Порядок ліквідації спеціальної економічної зони

Спеціальна економічна зона вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено законом України.

Спеціальна економічна зона може бути ліквідована законом України до закінчення строку, на який її було створено, відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" ( 2673-12 ).

Стаття 19. Гарантії забезпечення інтересів інвесторів та

суб'єктів підприємницької діяльності у разі

ліквідації спеціальної економічної зони чи

території пріоритетного розвитку

Держава відповідно до законодавства України у разі ліквідації спеціальної економічної зони чи території пріоритетного розвитку гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав інвесторів та суб'єктів підприємницької діяльності, що діють у спеціальній економічній зоні та на території пріоритетного розвитку.

Спори між органами управління спеціальними економічними зонами та територіями пріоритетного розвитку, суб'єктами підприємницької діяльності, які діють у спеціальній економічній зоні чи на території пріоритетного розвитку, інвесторами та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією спеціальної економічної зони чи території пріоритетного розвитку, підлягають розгляду судами України, а спори за участю іноземного суб'єкта господарської діяльності - в судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Стаття 20. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім частини четвертої статті 3 цього Закону в частині віднесення до територій пріоритетного розвитку у своїх адміністративно-територіальних межах міст Дружківка, Зугрес, Іловайськ, Харцизьк, Старобешівського та Шахтарського районів, а також пункту "б" частини другої статті 14 в частині розміру інвестиції для малих підприємств, які набирають чинності з 1 січня 2003 року. ( Пункт 1 статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3036-III ( 3036-14 ) від 07.02.2002 )

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Коментарі до даного документу
Додати коментар