/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (17.01.2002), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (17.01.2002)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 707
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (17.01.2002)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Реєстр сортів - Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

свідоцтво про авторство на сорт - охоронний документ, що засвідчує особисте немайнове право авторства на сорт;

сорт рослин - окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів, яка, незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умови надання правової охорони:

- може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів;

- може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак;

- може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту;

Установа - урядовий орган державного управління, що діє у складі центрального органу виконавчої влади з питань сільського господарства і продовольства.

Стаття 2. Законодавство України про права на сорти рослин

Законодавство України про права на сорти рослин базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається із цього Закону та інших законів України і нормативно-правових актів, що регулюють відносини, пов'язані з правом власності на сорти рослин.

Стаття 3. Сфера застосування цього Закону

Цей Закон застосовується щодо сортів усіх родів і видів рослин.

Стаття 4. Застосування норм міжнародних договорів

Якщо у міжнародному договорі, згода на обов'язковість якого в Україні надана Верховною Радою України, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені цим Законом та виданими відповідно до нього нормативно-правовими актами, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 5. Права іноземних осіб та осіб без громадянства

Іноземні особи та особи без громадянства, відповідно до міжнародних договорів чи на основі принципу взаємності, мають однакові з особами України права, передбачені цим Законом.

Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері

охорони прав на сорти

Кабінет Міністрів України:

спрямовує і координує роботу центральних органів виконавчої влади щодо виконання цього Закону;

видає нормативно-правові акти з питань охорони прав на сорти рослин і контролює їх виконання;

організовує міжнародне співробітництво з питань охорони прав на сорти рослин.

Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади у

сфері інтелектуальної власності

Центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності бере участь:

в реалізації державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин як на об'єкти інтелектуальної власності;

у контролі за виконанням цього Закону;

в установленні загальних вимог до нормативного забезпечення охорони прав на сорти рослин;

у підготовці експертних висновків щодо назв сортів у частині їх відношення до знаків для товарів і послуг та зазначень походження товарів;

в узагальненні практики застосування законодавства про охорону прав на сорти рослин, розробці пропозицій з його вдосконалення і внесення їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

у міжнародному співробітництві з питань охорони прав на сорти рослин.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар