/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (17.01.2002), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (17.01.2002)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 707
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (17.01.2002)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Стаття 8. Повноваження і обов'язки центрального органу

виконавчої влади з питань сільського господарства і

продовольства у сфері охорони прав на сорти

Центральний орган виконавчої влади з питань сільського господарства і продовольства:

забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин;

організовує і контролює виконання цього Закону;

затверджує нормативно-правові акти щодо складання та подання заявок, проведення їх експертизи та здійснює контроль за їх додержанням;

видає патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин;

забезпечує розвиток наукового та матеріально-технічного потенціалу у сфері охорони прав на сорти рослин.

Стаття 9. Повноваження і обов'язки Установи у сфері охорони

прав на сорти

Установа забезпечує реалізацію цього Закону та інших нормативно-правових актів про охорону прав на сорти рослин і виконує такі функції:

узагальнює практику застосування законодавства про охорону прав на сорти, розробляє пропозиції з його удосконалення та в установленому порядку вносить їх на розгляд центрального органу виконавчої влади у сфері сільського господарства і продовольства;

визначає уповноважені заклади експертизи та доручає їм проведення експертизи заявок;

розробляє проекти нормативно-правових актів щодо складання та подання заявок і подає їх для затвердження центральному органу виконавчої влади з питань сільського господарства і продовольства;

організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них;

веде Реєстр заявок, Реєстр патентів, Реєстр сортів і забезпечує державну реєстрацію заявок, патентів і сортів;

організовує перевірку збереженості сортів;

забезпечує здійснення контролю за дотриманням норм цього Закону щодо вживання назв сортів;

забезпечує опублікування офіційних відомостей про видані патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин, видає Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони сортів рослин і представляє інтереси України з питань охорони прав на сорти рослин в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;

приймає в установленому порядку нормативно-правові акти у межах своїх повноважень;

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері охорони прав на сорти;

організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства, діяльності у сфері охорони прав на сорти, з удосконалення державного випробування сортів рослин;

організовує роботу щодо підготовки і перепідготовки кадрів державної системи охорони прав на сорти;

доручає закладам, що входять до державної системи охорони прав на сорти, відповідно до їх спеціалізації, а також закладам експертизи виконувати окремі завдання, що визначені цим Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері правової охорони інтелектуальної власності;

виконує інші функції відповідно до Положення про неї, затвердженого в установленому порядку.

2. Установа може бути уповноважена центральним органом виконавчої влади з питань сільського господарства і продовольства здійснювати управління майном закладів експертизи, які відносяться до державної власності, створювати їх, реорганізовувати та ліквідовувати, укладати та розривати контракти з їх керівниками.

3. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.

Розділ II

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар