Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (07.02.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (07.02.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 16.7
Скачувань: 1122
9. Назву розділу IV доповнити словом "України".

10. Частину першу статті 36 викласти у такій редакції:

"Підготовка лікарів та молодших медичних спеціалістів для державної санітарно-епідеміологічної служби здійснюється у навчальних закладах медичного профілю відповідного рівня акредитації. Нормативи забезпечення цими фахівцями державної санітарно-епідеміологічної служби встановлюються центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я".

11. Частину восьму статті 38, частини другу і п'яту статті 41, пункт "б" частини першої статті 43, пункт 1 частини другої і частину дев'яту статті 47 після слів "Державного комітету у справах охорони державного кордону України" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань, Державного лікувально-оздоровчого управління".

12. Пункт "н" частини першої статті 40 виключити.

13. В абзаці другому частини першої статті 46 слова "від шести" замінити словами "від одного".

14. У статті 47:

у пункті 1 частини другої слова "Республіки Крим" замінити словами "Автономної Республіки Крим";

частину сьому викласти в такій редакції:

"Зарахування сум штрафів здійснюється відповідно до закону".

15. У тексті Закону слова "державної виконавчої влади" замінити словами "виконавчої влади", слова "місцевого і регіонального самоврядування" і "місцевого та регіонального самоврядування" замінити словами "місцевого самоврядування", слова "санітарно-гігієнічна" (крім абзацу дев'ятого статті 33), "продукти харчування" та "Міністерство охорони здоров'я України" у всіх відмінках замінити відповідно словами "санітарно-епідеміологічна", "харчові продукти" та "центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я" у відповідних відмінках, слова "Міністерства оборони України", "Міністерства внутрішніх справ України", "Міністерством економіки України", "Міністерством фінансів України", "Державного комітету у справах охорони державного кордону України", "Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади з питань оборони", "центрального органу виконавчої влади з питань внутрішніх справ", "центральним органом виконавчої влади в галузі економіки", "центральним органом виконавчої влади з питань фінансів", "центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону", "центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців після набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття відповідно до повноважень нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону, та приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (державного органу) у відповідність із цим Законом.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування до 1 жовтня 2002 року передати в установленому законом порядку у державну власність як цілісні майнові комплекси приміщення, будівлі, споруди, устаткування, обладнання, транспортні засоби тощо, що належать до комунальної власності та використовуються установами і закладами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 7 лютого 2002 року

N 3037-III

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes