Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів (07.03.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів (07.03.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 14.5
Скачувань: 975
"Стаття 17. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності у

сфері поводження з відходами

Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов'язані";

пункти "б" і "д" викласти в такій редакції:

"б) забезпечувати приймання та утилізацію використаних пакувальних матеріалів і тари, в яких знаходилася продукція цих підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності, або укладати угоди з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію";

"д) забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам екологічної безпеки";

після пункту "м" доповнити новими пунктами "н", "о", "п", "р", "с" такого змісту:

"н) мати ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами і/або на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, і/або дозвіл на транскордонне перевезення небезпечних відходів;

о) мати погоджений із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади план дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з поводженням з небезпечними відходами;

п) передбачати при укладанні угод на поставку в Україну товарної продукції утилізацію чи вивезення з України використаних пакувальних матеріалів і тари;

р) при плануванні будівництва і/або реконструкції об'єкта поводження з відходами мати дозвіл на будівництво такого об'єкта відповідно до законодавства про містобудування;

с) мати дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами".

У зв'язку з цим пункт "н" вважати пунктом "т";

7) у частині першій статті 18:

у пункті "б" слова "та енергозберігаючих технологій" замінити словами "енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій";

пункти "в" і "ж" викласти в такій редакції:

"в) забезпечення організаційно-економічних засад у сфері поводження з відходами, впровадження маловідходних, безвідходних технологій, стимулювання роздільного збирання та утилізації відходів";

"ж) затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини";

доповнити пунктами "к", "л", "м", "н" і "о" такого змісту:

"к) встановлення квот на ввезення в Україну для утилізації відходів як вторинної сировини;

л) встановлення порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів;

м) визначення органу ліцензування таких видів господарської діяльності:

операції у сфері поводження з небезпечними відходами;

збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;

н) встановлення порядку видачі дозволу на транскордонне перевезення небезпечних відходів;

о) встановлення порядку ввезення, вивезення і транзиту через територію України окремих видів відходів";

8) у частині першій статті 20:

пункти "й" і "к" викласти в такій редакції:

"й) організація збирання і видалення побутових та інших відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

к) затвердження за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами лімітів на утворення та розміщення відходів для підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності";

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes