Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів (07.03.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів (07.03.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 14.5
Скачувань: 975
пункт "м" виключити.

У зв'язку з цим пункти "н" та "о" вважати пунктами "м" та "н", виклавши їх в такій редакції:

"м) забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів самостійно або за рішенням уповноважених на те органів;

н) сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини";

доповнити частину пунктами "о", "п", "р", "с" такого змісту:

"о) зупинення дії дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами в разі порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища;

п) здійснення контролю за діяльністю суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами відповідно до закону;

р) надання дозволів на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території у порядку, визначеному законом;

с) надання дозволів на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території у порядку, визначеному законом";

9) у частині першій статті 21:

пункт "і" викласти в такій редакції:

"і) сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини";

доповнити пунктами "й", "к", "л", "м" такого змісту:

"й) надання дозволу на відведення на території села, селища, міста місць чи об'єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких згідно з діючими нормативами включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю;

к) надання дозволів на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території селища або міста у порядку, визначеному законом;

л) надання дозволів на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території селища або міста у порядку, визначеному законом;

м) здійснення контролю за діяльністю суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами відповідно до закону";

10) у частині першій статті 23:

пункти "ж" і "з" викласти в такій редакції:

"ж) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

з) видача дозволів на транскордонне перевезення небезпечних відходів";

доповнити пунктами "н" і "о" такого змісту:

"н) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України;

о) здійснення функцій компетентного органу виконавчої влади, який забезпечує виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням";

11) частину першу статті 28 викласти в такій редакції:

"З метою повного обліку та опису функціонуючих, закритих та законсервованих місць видалення відходів, їх якісного і кількісного складу, а також здійснення контролю за впливом відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини ведеться реєстр місць видалення відходів";

12) у частині першій статті 32:

у пункті "а" слово "виробничу" замінити словом "господарську";

пункт "в" після слова "комплексів" доповнити словом "сховищ";

пункт "ж" викласти в такій редакції:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes