/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Порядку виявлення та ведення обліку неповнолітніх службами у справах неповнолітніх (22.01.2002), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Порядку виявлення та ведення обліку неповнолітніх службами у справах неповнолітніх (22.01.2002)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 694
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Порядку виявлення та ведення обліку неповнолітніх службами у справах неповнолітніх (22.01.2002)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
5. Захист джерел інформації та їх перевірка

5.1. Якщо інформація надійшла до служби у справах неповнолітніх від фізичних осіб і стосується питань поставлення на облік неповнолітніх правопорушників або виявлення осіб, які втягують неповнолітніх у протиправну діяльність, служба повинна вжити заходів щодо захисту відповідного джерела інформації від можливих посягань на його особу. Якщо інформація, яка надійшла, первинна, то служба у справах неповнолітніх надсилає повідомлення до кримінальної міліції у справах неповнолітніх про осіб, що втягують неповнолітніх у протиправну діяльність.

Захист інформації здійснюється шляхом деперсоніфікації джерела інформації.

Деперсоніфікацією джерела є нерозголошення даних щодо його особи (прізвища, ім'я та по батькові тощо).

Інформація про осіб, стосовно яких ведеться облік службами у справах неповнолітніх, підлягає перевірці представниками служби у справах неповнолітніх незалежно від джерела, з якого вона надійшла.

Перевіреною вважається інформація, яка підтвердилася під час безпосереднього контакту представника служби у справах неповнолітніх з неповнолітнім, його батьками чи особами, які їх замінюють, або підтвердилася за декількома незалежними одне від одного джерелами відповідно до розділу 3 цього Порядку.

5.2. Не підлягає перевірці при поставленні на облік або знятті інформація, яка є остаточною:

5.2.1. Повідомлення органів виконання покарань та внутрішніх справ про осіб, звільнених з місць позбавлення волі, а також неповнолітніх, яких було притягнуто до адміністративної відповідальності за пияцтво та наркоманію.

5.2.2. Повідомлення органів охорони здоров'я про осіб, які перебувають на обліку за пияцтво та наркоманію.

5.2.3. Рішення судових органів.

Поставлення неповнолітніх на облік на підставі неперевіреної інформації або інформації, яка при перевірці не підтвердилася, не допускається.

6. Поставлення на облік та зняття з нього

6.1. Підставою для поставлення на облік будь-якої особи є наявність перевіреної інформації, яка характеризує її як таку, що належить до однієї чи декількох категорій осіб, які підлягають обліку в службах у справах неповнолітніх.

Незалежно від того, хто є ініціатором поставлення або зняття неповнолітнього з обліку, остаточне рішення про облік приймає служба у справах неповнолітніх.\x0153

B*

d

E

I

I

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x4A1EY\x1C00) особи може виступати як сама служба у справах неповнолітніх, так і зацікавлені державні установи: кримінальна міліція у справах неповнолітніх, органи освіти, охорони здоров'я, опіки та піклування, виконання покарань, адміністрація підприємства, на якому працює неповнолітній, тощо.

Якщо ініціатором зняття з обліку виступає не служба у справах неповнолітніх, а будь-яка інша установа, служба у справах неповнолітніх має перевірити (як і при поставленні на облік) наявність підстав, які висуває ініціатор. Зняття особи з обліку на підставі неперевіреної інформації або інформації, яка при перевірці не підтвердилась, не допускається.

Поставлення на облік або зняття з обліку у службах у справах неповнолітніх будь-якої особи оформлюється наказом відповідної служби, за формою, наведеною у додатку 1, при наявності підстав та за поданням кримінальної міліції у справах неповнолітніх, органів освіти, охорони здоров'я, опіки і піклування, виконання покарань, адміністрації підприємства, на якому працює неповнолітній, тощо, а також за рішенням судових органів.

Підстави для поставлення (зняття з обліку) повинні бути оформлені письмово. Поставлення на облік (зняття з обліку) на підставі неоформленої письмово інформації не допускається.

Після видання наказу про поставлення на облік будь-якої особи на неї заповнюється облікова картка (форма якої наводиться у додатку 2), яка зберігається в картотеці служби у справах неповнолітніх до моменту зняття певної особи з обліку.

Обліковий номер (або номер облікової картки) складається з двох останніх цифр року поставлення на облік та власне порядкового тризначного номера.

Примітки до ведення картки: всі відомості на лицьовому боці картки вносяться за станом на момент її заповнення; всі зміни в облікових даних вносити на зворот картки, а після його закінчення - на вкладинку; при заповненні п. 8 картки треба враховувати те, що особа може одночасно належати до кількох категорій обліку; при заповненні п. 11 треба вказувати документ, яким підтверджується, що неповнолітній лишився батьківського піклування; у примітки вносити інформацію про роботу з неповнолітнім: дата виконання, що зроблено, прийняте рішення, як було прийнято; відмітки про здійснення контролю за станом утримання і виховання підопічного та збереженням його майна.

Після зняття особи з обліку в облікову картку вноситься відповідний запис і вона передається в архів. Зняття з обліку також проводиться виданням наказу, форма якого наводиться у додатку 3.

6.2. Підставами для зняття з обліку службою є:

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Коментарі до даного документу
Додати коментар