Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації (13.03.2002), Детальна інформація

Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації (13.03.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 7.2
Скачувань: 777
6. Формування обласного (регіонального) СФД проводиться на плановій основі шляхом розроблення та реалізації обласних (регіональних) програм створення страхового фонду документації відповідно до законодавства.

7. Обласні (регіональні) програми створення страхового фонду документації розроблюються органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (далі - замовники обласного (регіонального) СФД).

B*

H

\x00B4

E

E

I

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x6069P\x1C00- постачальники документів), документація на продукцію, об'єкти і споруди систем життєзабезпечення населення і транспортних зв'язків яких підлягає закладенню до обласного (регіонального) СФД.

9. Постачальники документів розробляють переліки продукції, об'єктів і споруд систем життєзабезпечення населення, транспортних зв'язків, об'єктів культурної спадщини, документація на які підлягає закладенню до обласного (регіонального) СФД.

10. На підставі обласних (регіональних) програм створення страхового фонду документації постачальники документів щороку розробляють плани постачання документації та виготовлення документів обласного (регіонального) СФД.

11. Плани постачання документації та виготовлення документів обласного (регіонального) СФД погоджуються з керівником підприємства страхового фонду документації України та затверджуються замовником обласного (регіонального) СФД.

12. Постачальники документів визначають комплект документації на продукцію, об'єкти і споруди систем життєзабезпечення населення, транспортних зв'язків, об'єкти культурної спадщини, достатній для формування обласного (регіонального) СФД відповідно до його призначення і несуть відповідальність за повноту цього комплекту при постачанні на мікрофільмування.

13. Документація, яка надається для виготовлення документів обласного (регіонального) СФД, за комплектністю, складом та технічними вимогами повинна відповідати вимогам єдиної системи конструкторської документації, єдиної системи технологічної документації та нормативних документів з питань страхового фонду документації.

14. Ведення обласного (регіонального) СФД передбачає:

забезпечення відповідності документів обласного (регіонального) СФД оригіналу документації, фактичному стану продукції, об'єктів і споруд систем життєзабезпечення населення, транспортних зв'язків, об'єктів культурної спадщини;

надійне довгострокове зберігання носіїв інформації та їх оперативний пошук;

переведення документів обласного (регіонального) СФД на архівне зберігання (без внесення до них змін);

анулювання документів обласного (регіонального) СФД у разі відсутності перспективи їх подальшого використання.

15. Постачальники документів з метою відповідності документів обласного (регіонального) СФД оригіналу документації, фактичному стану продукції, об'єктів і споруд систем життєзабезпечення населення, транспортних зв'язків, об'єктів культурної спадщини повинні своєчасно надавати до підприємств страхового фонду документації України документацію, в якій проведено зміни.

16. Підприємства та бази зберігання страхового фонду документації України на підставі наданої постачальниками документів зміненої документації вносять зміни до документів обласного (регіонального) СФД.

17. Забезпечення користувачів необхідними документами обласного (регіонального) СФД за їх запитами здійснюється базами зберігання страхового фонду документації України.

18. Джерелами фінансування робіт з формування, ведення та використання (у мирний час) обласного (регіонального) СФД є бюджет Автономної Республіки Крим, місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) в межах, передбачених обласними (регіональними) програмами створення страхового фонду документації, та інші джерела, передбачені законодавством.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські і районні держадміністрації щорічно передбачають у проектах відповідних місцевих бюджетів витрати на формування, ведення та використання страхового фонду документації в межах, визначених обласними (регіональними) програмами згідно з пунктом 15 статті 91 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).

19. Кошти, виділені на формування та ведення обласного (регіонального) СФД, спрямовуються на забезпечення:

підготовки документації для виготовлення документів обласного (регіонального) СФД;

виготовлення документів обласного (регіонального) СФД і внесення до них змін;

надійного довгострокового зберігання носіїв інформації;

транспортування документації від постачальників документів до підприємства страхового фонду документації України, а документів обласного (регіонального) СФД - до місця довгострокового зберігання.

20. Кошти, виділені на використання обласного (регіонального) СФД, спрямовуються на забезпечення:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes