Про утворення Державної служби охорони культурної спадщини (30.03.2002), Детальна інформація

Про утворення Державної служби охорони культурної спадщини (30.03.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9.2
Скачувань: 600
4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та подає на погодження з Мінкультури проекти державних програм охорони культурної спадщини;

2) веде Державний реєстр нерухомих пам'яток України;

3) забезпечує виявлення, дослідження та документування об'єктів культурної спадщини, ведення списків цих об'єктів;

4) готує пропозиції щодо вилучення пам'яток з Державного реєстру нерухомих пам'яток України;

5) заносить в установленому порядку об'єкти, що віднесені до категорії пам'яток місцевого значення, у Державний реєстр нерухомих пам'яток України, а також забезпечує підготовку подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо занесення у зазначений реєстр пам'яток національного значення;

6) готує пропозиції про знесення, зміну та переміщення (перенесення) пам'яток;

7) забезпечує юридичним і фізичним особам доступ до інформації, що міститься у Державному реєстрі нерухомих пам'яток України;

8) видає власникові пам'ятки або уповноваженому ним органові свідоцтво про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як пам'ятки;

9) забезпечує підготовку подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо затвердження Списку історичних населених місць України та Списку охоронюваних археологічних територій України, а також пропозицій щодо внесення змін до цих Списків;

10) оголошує топографічно визначені території чи водні об'єкти, в яких містяться об'єкти культурної спадщини або можлива їх наявність, охоронюваними археологічними територіями;

11) готує пропозиції щодо публікації Державного реєстру нерухомих пам'яток та внесених до нього змін;

12) в установленому порядку забезпечує визначення меж територій пам'яток національного значення, зон охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць;

13) готує пропозиції щодо затвердження в установленому законодавством порядку державних норм та правил щодо розроблення і затвердження проектної документації на виконання робіт з консервації, реабілітації, реставрації і музеєфікації об'єктів культурної спадщини;

14) здійснює нагляд за виконанням робіт з консервації, реабілітації, реставрації і музеєфікації пам'яток. Ці повноваження за погодженням з Мінкультури можуть бути делеговані іншим органам охорони культурної спадщини;

15) подає на розгляд Мінкультури пропозиції щодо встановлення режиму збереження і порядку використання пам'яток національного значення, їх територій, зон охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць;

16) здійснює науково-методичне керівництво у питаннях охорони культурної спадщини;

B*

*

,

0

2

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x2C51A\x1C00селених місць, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані об'єктів культурної спадщини;

18) призначає відповідні дослідження пам'яток національного значення та їх територій у разі виникнення загрози руйнування або пошкодження цих пам'яток внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;

19) забороняє будь-яку діяльність юридичних або фізичних осіб, яка створює загрозу пам'ятці або порушує законодавство у сфері охорони культурної спадщини;

20) надає дозволи на проведення робіт на пам'ятках національного значення, їх територіях та у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць;

21) видає акти розпорядчого характеру щодо охорони пам'яток національного значення, припинення робіт на цих пам'ятках, їх територіях та у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, якщо ці роботи здійснюються за відсутності затверджених або погоджених із відповідними органами охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України "Про охорону культурної спадщини" ( 1805-14 ) дозволів або з відхиленням від них;

22) надає дозволи на відновлення земляних робіт;

23) погоджує відчуження або передачу пам'яток національного значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

24) виконує функції з управління заповідниками, музеями-заповідниками, що перебувають у державній власності, відповідно до закону;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes