Про утворення Державної служби охорони культурної спадщини (30.03.2002), Детальна інформація

Про утворення Державної служби охорони культурної спадщини (30.03.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9.2
Скачувань: 600
25) погоджує охоронні договори на пам'ятки національного значення;

26) затверджує правила встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах їх територій, затверджує відповідні зразки;

27) готує відповідно до законодавства необхідні матеріали для застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини;

28) готує Мінкультури і Державному комітету з будівництва і архітектури пропозиції щодо формування, розміщення та виконання державного замовлення на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток та інші заходи з охорони культурної спадщини;

29) разом з Українським комітетом Міжнародної ради з питань пам'яток та визначних місць (ІКОМОС) готує пропозиції щодо внесення пам'яток до Списку всесвітньої спадщини;

30) організовує вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду роботи у сфері охорони культурної спадщини, за дорученням Мінкультури бере участь у міжнародному співробітництві у цій сфері, а також організовує відповідно до законодавства та в межах наданих повноважень контроль за виконанням міждержавних програм і вимог міжнародних договорів України щодо охорони культурної спадщини;

31) здійснює організаційне забезпечення діяльності Науково-методичної ради з охорони культурної спадщини Мінкультури;

32) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

5. Служба має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

здійснювати контроль, проводити перевірки з питань, що належать до її компетенції;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

висвітлювати в засобах масової інформації питання, пов'язані з охороною культурної спадщини;

скликати в установленому порядку наради, проводити науково-методичні конференції та семінари з питань, які належать до її компетенції.

6. Служба в межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

7. Службу очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра культури і мистецтв.

Голова Служби за посадою є членом колегії Мінкультури.

8. Голова Служби має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра культури і мистецтв згідно з пропозицією голови Служби.

Розподіл обов'язків між заступниками провадить голова Служби.

9. Голова Служби:

здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром культури і мистецтв за виконання покладених на Службу завдань;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Служби, крім своїх заступників;

визначає ступінь відповідальності своїх заступників та керівників структурних підрозділів Служби;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Служби, крім своїх заступників;

підписує видані в межах компетенції Служби накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Служби;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

10. Граничну чисельність працівників та структуру Служби згідно з поданням її голови за погодженням з Міністром культури і мистецтв затверджує Державний секретар Мінкультури у межах граничної чисельності працівників Мінкультури, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

11. Штатний розпис, кошторис Служби затверджує її голова за погодженням з Міністром культури і мистецтв, Державним секретарем Мінкультури та Мінфіном.

12. Служба утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінкультури.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes