Про Раду стандартизації (11.04.2002), Детальна інформація

Про Раду стандартизації (11.04.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 552
фізико-технічних проблем енергетики

Національної академії наук

СТЬОПКІН - заступник начальника управління Валерій Якович регуляторної політики у сфері

підприємництва Мінекономіки

ТОЛМАЧОВ - начальник управління Валентин Васильович науково-технічного забезпечення та

державного нагляду

Держнаглядохоронпраці

ЧЕРЕПКОВ - начальник Воєнстандарту - головний Сергій Тимофійович метролог Збройних Сил

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 квітня 2002 р. N 484

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду стандартизації

1. Рада стандартизації (далі - Рада) є колегіальним консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, утвореним з метою налагодження взаємодії між виробниками, споживачами продукції та органами виконавчої влади, узгодження інтересів у сфері стандартизації, сприяння розвитку стандартизації.

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основним завданням Ради є вивчення, аналіз та розроблення пропозицій щодо вдосконалення діяльності у сфері стандартизації стосовно:

створення технічних комітетів стандартизації та визначення напрямів їх діяльності;

прийняття міжнародного, регіонального або іншого стандарту як національного;

проведення експертизи проектів технічних регламентів та інших нормативних документів з питань технічного регулювання;

програм (планів) робіт із стандартизації.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає комплексні питання розвитку стандартизації, впровадження стандартів;

оцінює рівень та достатність нормативного забезпечення національних, державних, галузевих програм економічного та науково-технічного розвитку;

аналізує застосування стандартів та сприяє їх впровадженню у виробничу сферу;

розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів застосування європейських і міжнародних стандартів, забезпечення їх впровадження в усіх секторах економіки з метою підвищення конкурентоспроможності продукції українських виробників у традиційних галузях експорту, просування товарів на зовнішні ринки;

розглядає питання відповідності діяльності у сфері стандартизації всіх її учасників вимогам Угоди про технічні бар'єри в торгівлі та Угоди про застосування санітарних і фітосанітарних заходів Світової організації торгівлі, завданням інтеграції до Європейського Союзу;

готує пропозиції щодо вдосконалення організації експертизи проектів технічних регламентів та інших нормативних документів з питань технічного регулювання;

розглядає звернення суб'єктів господарювання та громадян стосовно проблемних питань у сфері стандартизації, зокрема недотримання вимог щодо добросовісної конкуренції товарів і послуг на внутрішньому ринку, гальмування технологічного оновлення виробництва та підвищення рівня його продуктивності, обмеження діяльності технічних комітетів стандартизації, стримування впровадження європейських і міжнародних стандартів за наявності потреб у цьому національної економіки тощо.

5. Рада має право:

одержувати від органів виконавчої влади інформацію з питань, що належать до її компетенції;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes