Про Раду стандартизації (11.04.2002), Детальна інформація

Про Раду стандартизації (11.04.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 552
залучати в разі потреби в установленому порядку до роботи в ній працівників органів виконавчої влади, науково-дослідних установ та організацій;

вносити до відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до її компетенції;

утворювати консультативні комітети (комісії) для розгляду питань, що належать до її компетенції.

6. Рада формується на паритетних засадах у складі представників органів виконавчої влади та суб'єктів господарювання, Національної академії наук, галузевих академій наук, відповідних громадських організацій. Діяльність Ради базується на принципах відкритості та гласності.

7. Раду очолює Віце-прем'єр-міністр України.

Заступник голови і секретар Ради обираються на засіданні Ради.

Члени ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які скликаються у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півроку.

Засідання Ради проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

Рішення Ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

Члени Ради, які не змогли взяти участь у її засіданні, подають свої пропозиції у письмовій формі для врахування при голосуванні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

9. Рада провадить свою діяльність за планами, що затверджуються її головою.

10. Рішення Ради оформляються протоколом і мають рекомендаційний характер.

11. Організаційне та інформаційне забезпечення роботи Ради здійснює Держстандарт.

12. Рада має бланк із своїм найменуванням.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes