Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів (11.04.2002), Детальна інформація

Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів (11.04.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 20
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 724
4. В експлуатаційному документі на товар як вітчизняного, так і іноземного виробництва (технічному паспорті чи в іншому документі, що додається до товару) зазначається:

гарантійний термін зберігання - термін, протягом якого споживчі властивості товару не повинні погіршуватися за умови дотримання вимог нормативних документів. Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і закінчується датою, визначеною виробником;

гарантійний термін експлуатації - термін, протягом якого гарантується використання товару, в тому числі комплектуючих виробів та складових частин, за призначенням за умови дотримання споживачем правил користування і протягом якого виробник (продавець, виконавець) виконує гарантійні зобов'язання.

5. Гарантійний термін експлуатації товару, який реалізовано через торговельну мережу, обчислюється від дати його продажу споживачеві.

У разі здійснення продажу товарів за зразками, з пересиланням поштою, а також у разі коли час укладення договору купівлі-продажу і час передачі товару споживачеві не збігаються, гарантійний термін експлуатації обчислюється від дня доставки товару споживачеві, а якщо товар потребує введення в експлуатацію - від дня введення. Якщо день доставки чи введення товару в експлуатацію встановити неможливо, гарантійний термін експлуатації обчислюється від дня укладення договору купівлі-продажу.

Гарантійний термін експлуатації збільшується на час перебування товару в ремонті (час користування споживачем аналогічним товаром з обмінного фонду до гарантійного терміну експлуатації не включається). Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся до виконавця (продавця, виробника) з вимогою про усунення недоліків.

6. Закінчення гарантійного терміну означає вичерпання дії гарантійних зобов'язань виробника (продавця, виконавця).

7. Необхідна, доступна та достовірна інформація про товари, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, доводиться виробником (продавцем) до відома споживача в експлуатаційних документах, що додаються виробником до товару.

До експлуатаційних документів належать текстові, графічні конструкторські документи, які окремо або разом дають можливість ознайомитися із споживчими властивостями товару і в яких визначаються правила його експлуатації, зокрема технічний паспорт чи інший документ, що його замінює.

8. Експлуатаційні документи повинні відповідати ГОСТу 2.601-95 "Эксплуатационные документи" і вимогам цього Порядку.

На товари іноземного походження, що ввозяться в Україну, експлуатаційні документи повинні бути виконані державною мовою та мовою держави походження товару.

В експлуатаційних документах зазначаються:

найменування товару;

найменування нормативних документів, вимогам як(с повинен 0 відповідати товар (у тому числі іноземного походження);

основні споживчі властивості товару;

заводський номер товару;

дата виготовлення товару;

гарантійні зобов'язання виробника (продавця), у тому числі гарантійний термін зберігання та гарантійний термін експлуатації товару;

правила та умови ефективного і безпечного використання товару;

термін служби (придатності) товару, відомості про дії споживача після його закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

найменування та адреса виробника і підприємства, яке виконує його функції щодо виконання вимог споживача, а також проводитиме гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійну заміну;

інформація стосовно товару, який за певних умов може справляти небезпечний вплив на життя, здоров'я і майно споживача, та про можливі наслідки такого впливу;

відмітка щодо повірки (для засобів вимірювальної техніки, які згідно із Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) підлягають державному метрологічному нагляду).

9. У разі втрати споживачем експлуатаційних документів (технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює) їх відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

10. Гарантійні зобов'язання зазначаються виробником (продавцем) у гарантійному талоні за формою N 1-гарант і N 2-гарант (додатки 2 і 3) або в іншому експлуатаційному документі у розділі "Гарантійні зобов'язання виробника".

До експлуатаційних документів також додаються відривні талони на технічне обслуговування (у разі необхідності) і гарантійний ремонт за формою N 3-гарант і N 4-гарант (додатки 4 і 5).

У разі коли експлуатаційними документами передбачено проведення робіт із введення товару в експлуатацію, виробником (продавцем) додається відривний талон за формою N 5-гарант (додаток 6).

11. Бланки талонів за формою N 1-гарант - N 6-гарант виготовляються відповідно до вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283 ( 283-93-п ) "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку", мають наскрізну друковану нумерацію, реалізуються, обліковуються, використовуються і зберігаються як бланки документів суворого обліку відповідно до встановленого порядку.

12. За категоріями вартості товару, бланки виготовляються:

серії А - для товарів вартістю від 1 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes