Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів (11.04.2002), Детальна інформація

Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів (11.04.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 20
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 740
Забраковані під час виконання гарантійного ремонту комплектуючі вироби, складові частини зберігаються у виконавця окремо від справних.

Ці вироби можуть передаватися виробникові згідно з договором. Комплектуючі вироби та складові частини, які містять дорогоцінні метали, утилізуються в установленому порядку.

37. Після виконання робіт з гарантійного ремонту виконавець вилучає з експлуатаційного документа відривний талон на гарантійний ремонт, на зворотному боці якого вноситься запис про вид виконаної роботи.

Дані про види виконаних робіт, номер, під яким товар взято на гарантійний облік, зазначаються на зворотному боці гарантійного талона.

Виконавець несе відповідальність за якість і безпеку виконаних робіт, термін їх виконання та зберігання товару, прийнятого на гарантійний ремонт.

Видача відремонтованого товару

38. Під час передачі споживачеві відремонтованого товару виконавець у його присутності проводить перевірку відповідності параметрів та споживчих властивостей товару вимогам нормативних документів, зазначених в експлуатаційних документах, а також правильності внесення відповідних записів до гарантійного талона.

Споживач має право вимагати від виконавця перевірки параметрів товару за допомогою вимірювальних приладів.

39. Товар пломбується, якщо це передбачено експлуатаційним документом, і передається споживачеві, який повертає виконавцю квитанцію про приймання товару на гарантійний ремонт, а також виданий з обмінного фонду товар, якщо такий був у нього у користуванні, і скріплює результати перевірки своїм підписом у квитанції та в журналі обліку гарантійного обслуговування технічно складних побутових товарів.

40. У разі коли споживач не з'явився за одержанням відремонтованого товару у п'ятиденний термін з дня, визначеного у квитанції, виконавець повідомляє його про це письмово.

По закінченні 5 місяців, протягом яких споживач з поважних причин не з'явився за одержанням відремонтованого товару, виконавець надсилає споживачеві друге письмове повідомлення. Через 6 місяців з дня, визначеного у квитанції, товар підлягає реалізації. За рахунок виручених від продажу такого товару коштів виконавець покриває витрати на його реалізацію та зберігання, решта коштів в установленому порядку спрямовується на депозит державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса на ім'я споживача.

41. Засоби вимірювальної техніки побутового призначення, на які згідно із Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється видавати лише за умови проведення їх повірки в установленому порядку.

42. Спори, що виникають між споживачем і виконавцем у процесі виконання гарантійних зобов'язань (зокрема щодо якості виконаних робіт з гарантійного ремонту тощо), розв'язуються у порядку, встановленому Законом України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), іншими законодавчим актами.

Додаток 1

до Порядку гарантійного ремонту

(обслуговування) або гарантійної заміни

технічно складних побутових товарів

ПЕРЕЛІК

груп технічно складних побутових товарів, які

підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню)

або гарантійній заміні

Апаратура радіоелектронна побутова

Машини та прилади електропобутові

Машини та прилади для механізації робіт у побуті

Побутові прилади електронної техніки, у тому числі обчислювальна техніка

Засоби зв'язку

Прилади складної механіки, у тому числі годинники та секундоміри

Музичні інструменти, у тому числі електромузичні

Складні комплектуючі вироби, на які видається окрема гарантія р

Транспортні засоби і номерні агрегати

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes