Про затвердження Державної програми підтримки молодіжного підприємництва на 2002-2005 роки (12.04.2002), Детальна інформація

Про затвердження Державної програми підтримки молодіжного підприємництва на 2002-2005 роки (12.04.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 12
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 16
Скачувань: 853
сприяння розвитку підприємницького сектору як невід'ємної частини економіки;

адаптація молоді до умов ринкової економіки;

створення умов для активізації молодіжного підприємництва;

сприяння створенню нових робочих місць для молоді;

запровадження ефективних механізмів співробітництва органів державної влади і громадських об'єднань молодих підприємців для розв'язання соціально-економічних проблем.

3. Основні напрями

Основними напрямами Програми є:

співробітництво органів державної влади і громадських об'єднань молодих підприємців у вирішенні питань розвитку молодіжного підприємництва;

інституційна та інформаційна підтримка молодіжного підприємництва;

освітня та соціально-психологічна підтримка молоді;

фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка молодіжного підприємництва.

Співробітництво органів державної влади

і громадських об'єднань молодих підприємців

у вирішенні питань розвитку молодіжного

підприємництва

Наявність негативних тенденцій у розвитку молодіжного підприємництва пов'язана із значною зарегульованістю підприємницької діяльності, відсутністю прозорих механізмів взаємодії органів державної влади і молодих підприємців. Пріоритетним завданням цього напряму є встановлення партнерських відносин органів державної влади та підприємницьких структур, розвиток інститутів громадянського суспільства, що дасть змогу молодим підприємцям відстоювати свої інтереси у владних структурах та органах управління.

Конструктивний діалог між органами державної влади і громадськими об'єднаннями молодих підприємців досягається шляхом:

активізації роботи дорадчих та консультативних органів при органах державної влади, введення до їх складу представників громадських об'єднань молодих підприємців;

проведення "круглих столів", семінарів і конференцій за участю представників органів державної влади, громадських об'єднань молодих підприємців;

врахування пропозицій громадських об'єднань молодих підприємців під час прийняття рішень органами державної влади.

Інституційна та інформаційна підтримка молодіжного

підприємництва

Відсутність дієвої системи підтримки легального бізнесу призводить до значної тінізації економіки. Створенню такої системи сприятиме розширення інфраструктури підтримки молодіжного підприємництва. Реалізація цього напряму дасть змогу вирішити питання консультаційної та інформаційної підтримки молодіжного підприємництва через мережу спеціалізованих закладів.

Розширення інфраструктури підтримки молодіжного підприємництва передбачається забезпечити шляхом:

підготовки пропозицій і внесення змін до законодавства щодо молодіжного підприємництва;

утворення Всеукраїнського молодіжного центру розвитку підприємництва.

Задоволення потреб молоді в інформації з основних питань молодіжного підприємництва, а також пропагування ідей підприємництва є нагальною потребою сучасності і зумовлюється вимогами економічного розвитку.

Інформаційна підтримка молодіжного підприємництва здійснюється шляхом:

видання допоміжної, зокрема консультаційної, літератури для молодих підприємців;

проведення тематичних опитувань серед молоді;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes