Про затвердження Державної програми підтримки молодіжного підприємництва на 2002-2005 роки (12.04.2002), Детальна інформація

Про затвердження Державної програми підтримки молодіжного підприємництва на 2002-2005 роки (12.04.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 12
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 16
Скачувань: 851
видання спеціалізованого журналу для молодих підприємців;

створення потужного інтернет-порталу для молодих підприємців, а також розгалуженої бази даних в мережі Інтернет про вакансії для молоді, яка шукає роботу.

Освітня та соціально-психологічна підтримка молоді

Для надання освітньої та соціально-психологічної підтримки молоді у провадженні підприємницької діяльності передбачається:

розроблення механізму проходження стажування молоді на підприємствах, в установах та організаціях;

сприяння виконанню програм центрів соціальних служб для молоді, молодіжних центрів праці, діяльність яких спрямована на підтримку молодіжного підприємництва;

створення вечірніх шкіл підприємництва для молоді;

проведення "круглих столів", семінарів і конференцій.

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

молодіжного підприємництва

Молодіжне підприємництво потребує фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки, яка дасть змогу багатьом молодим людям взяти участь у процесі відтворення вітчизняної економіки.

Для надання молодіжному підприємництву фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки слід:

розробити механізм передачі невикористаних матеріальних активів державних підприємств у лізинг молодим підприємцям;

утворити молодіжний фонд підтримки підприємництва;

створити систему фінансування молодих підприємців-початківців.

4. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

У 2003-2005 роках видатки на виконання цієї Програми здійснюватимуться в межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік Державному комітетові у справах сім'ї та молоді на реалізацію цієї Програми.

У 2002 році обсяг асигнувань на здійснення заходів щодо виконання Програми, передбачених у додатку, визначено у видатковій частині державного бюджету ( 2905-14 ) за кодом програмної класифікації 3401140 (фінансова підтримка Українського національного комітету молодіжних організацій на виконання загальнодержавних програм з питань молоді).

5. Організація та контроль за виконанням Програми

Координацію діяльності центральних та інших органів виконавчої влади, пов'язаної з виконанням Програми, здійснює Державний комітет у справах сім'ї та молоді, який щокварталу подає Кабінетові Міністрів України інформацію про виконання Програми.

6. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

збільшити чисельність молодих осіб, що провадять підприємницьку діяльність;

підвищити рівень зайнятості молоді;

удосконалити інфраструктуру підтримки молодіжного підприємництва, елементи якої надають інформаційно-консультаційну та методичну допомогу у створенні та функціонуванні суб'єктів підприємництва;

розширити можливості молоді для отримання кредитів та інвестицій на провадження підприємницької діяльності;

зменшити соціально-психологічну напруженість серед молоді.

Додаток

до Державної програми підтримки

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes