Про затвердження Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом будинкам-інтернатам (пансіонатам) (26.04.2002), Детальна інформація

Про затвердження Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом будинкам-інтернатам (пансіонатам) (26.04.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 6.4
Скачувань: 728
E

l

n

\x1C00ку-інтернату (пансіонату). Перерахування здійснюється платіжними дорученнями, до яких додається список за формою згідно з додатком.

У разі зміни розміру пенсії (перерахунок у зв'язку з підвищенням заробітної плати, прийняттям рішення Кабінету Міністрів України про збільшення розміру пенсій тощо) проводиться перерахунок сум пенсій, які належить виплачувати пенсіонеру та перераховувати будинку-інтернату (пансіонату).

4. У разі відрахування пенсіонера з будинку-інтернату (пансіонату), його перебування на канікулах, на лікуванні тощо адміністрація цієї установи в триденний термін повідомляє про це органи Пенсійного фонду, які оформляють розпорядження про припинення (призупинення) перерахування частини пенсії будинку-інтернату (пансіонату) та подальшу виплату пенсії пенсіонеру в установленому порядку.

5. Адміністрація будинку-інтернату (пансіонату) відкриває у відділеннях Державного казначейства або банків, що здійснюють їх фінансове обслуговування, спеціальні реєстраційні рахунки для зарахування коштів на виконання окремих доручень згідно з частиною другою статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), про що повідомляє органи Пенсійного фонду.

6. Спрямування і використання коштів, що надходять до будинку-інтернату (пансіонату) відповідно до цього Порядку, здійснюється згідно з бюджетним законодавством за спеціальним фондом кошторису будинку-інтернату (пансіонату).

Зазначені кошти використовуються на придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг та інших видатків, придбання обладнання і предметів довгострокового користування (згідно з кодами економічної класифікації 1130 і 2110) лише для поліпшення умов проживання престарілих та інвалідів у будинку-інтернаті (пансіонаті).

7. Дія цього Порядку не поширюється на осіб, зарахованих до будинку-інтернату (пансіонату) на платній основі.

Зразок

Додаток

до Порядку

СПИСОК

N ________ від __________________ 200_ р.

сум пенсій, перерахованих на користь _____________________________ __________________________________________________________________

(найменування будинку-інтернату (пансіонату), його адреса та __________________________________________________________________

розрахунковий рахунок) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(найменування банківської установи)

МФО ____________ Код _____________________________________________

за ______________ 200_ р. по ___________________________ району

------------------------------------------------------------------ N | Прізвище, ім'я та | Номер особового | Сума п\п | по батькові пенсіонера | рахунка (пенсійного | перерахування

| | посвідчення) |

----+------------------------+---------------------+--------------

----+------------------------+---------------------+--------------

-----------------------------+---------------------+--------------

|Разом |

Керівник ____________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

МП

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes