/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Положення про Державну гідрометеорологічну службу (26.04.2002), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Положення про Державну гідрометеорологічну службу (26.04.2002)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 664
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Положення про Державну гідрометеорологічну службу (26.04.2002)"
Сторінки 1   2   3  
5) забезпечує розроблення та затверджує нормативно-правові документи у сфері гідрометеорологічної діяльності з урахуванням вимог Всесвітньої метеорологічної організації;

6) організовує розроблення проектів програм перспективного розвитку національної гідрометеорологічної служби та її технічного переоснащення;

7) організовує планомірне гідрометеорологічне і кліматичне вивчення території України, функціонування державної системи спостережень: приземних метеорологічних, геліогеофізичних, аерологічних та інших дистанційних, метеорологічних радіолокаційних, агрометеорологічних, гідрологічних (річкових, озерних, морських), спеціалізованих гідрометеорологічних спостережень, а також відповідних базових спостережень у системі моніторингу довкілля; здійснює заходи щодо оптимізації мережі спостережень та її розвитку;

8) організовує збирання, оброблення даних спостережень, їх належне використання на національному і міжнародному рівні, зокрема з вивчення і прогнозування глобальних змін клімату, ведення відповідних банків даних, складання прогнозів погоди, водного режиму, небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, урожайності сільськогосподарських культур та інших прогнозів;

9) організовує діяльність системи прогнозування та забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування та населення інформацією про стан та прогнозовані зміни гідрометеорологічних умов, зокрема метеорологічними, агрометеорологічними, гідрологічними (річковими і морськими) прогнозами, попередженнями про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища;

10) здійснює в установленому порядку та в межах своєї компетенції представництво України у Всесвітній метеорологічній організації, Міждержавній раді з гідрометеорології, Міжурядовій групі експертів із зміни клімату, бере участь у реалізації Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ( 995_044 );

11) забезпечує в межах своїх повноважень діяльність Національного комітету України із здійснення Міжнародної гідрологічної програми ЮНЕСКО та Оперативної гідрологічної програми Всесвітньої метеорологічної організації;

12) у межах своєї компетенції бере участь у створенні державної системи моніторингу довкілля, інформаційних банків даних спостережень та в підготовці щорічної національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні;

13) здійснює та координує надання в установленому порядку підприємствами, установами і організаціями гідрометеорологічної служби інформаційних та інших платних послуг із спеціалізованого обслуговування споживачів гідрометеорологічної інформації незалежно від форми власності, виконує функції національного метеорологічного органу з організації надання послуг з метеорологічного обслуговування аеронавігації на внутрішніх і міжнародних авіалініях;

B*

@

B

ae

ae

e

\x20AC

ue

th

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x5B88M\x1C00 14) реалізує за погодженням з Мінекоресурсів науково-технічну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності, формує плани науково-дослідних робіт галузевих науково-дослідних установ, здійснює в межах своєї компетенції заходи щодо проведення комплексних наукових досліджень, проектно-вишукувальних робіт з пріоритетних напрямів розвитку гідрометеорологічної діяльності, зокрема наукових досліджень у сфері гідрології, метеорології, атмосферної геофізики, змін клімату, моніторингу довкілля;

15) забезпечує відповідно до законодавства ведення державного водного кадастру, здійснює видавничу діяльність, підготовку та видання науково-прикладних кліматичних, гідрологічних, метеорологічних щомісячників, щорічників та інших матеріалів про стан атмосфери, поверхневих вод суші і морів, |рунтів, сільськогосподарських культур;

16) організовує розроблення і впровадження галузевих стандартів, здійснення метрологічного контролю щодо забезпечення єдності вимірювань, виконання робіт із сертифікації, акредитації відповідних підрозділів гідрометеорологічної служби;

17) спрямовує і контролює діяльність галузевого державного архіву гідрометеорологічних даних спостережень, визначає склад та обсяг інформації, що підлягає обов'язковій передачі до цього архіву;

18) організовує і координує інформаційну роботу у сфері гідрометеорологічної діяльності;

19) бере в межах своєї компетенції участь у підготовці міжнародних договорів України, здійснює співробітництво з національними гідрометеорологічними службами інших держав;

20) здійснює координацію роботи та методичне керівництво з питань організації і проведення гідрометеорологічної діяльності, що провадиться іншими центральними органами виконавчої влади;

21) здійснює роботи з уніфікації методик гідрометеорологічних спостережень, аналізує наявність і якісний склад приладів, систем збору, збереження, обробки, передачі інформації та вживає заходів до їх розвитку та удосконалення;

22) забезпечує в установленому законодавством порядку ліцензування гідрометеорологічної діяльності;

23) здійснює інші функції відповідно до законодавства.

5. Держгідромет має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар