/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Положення про Державну гідрометеорологічну службу (26.04.2002), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Положення про Державну гідрометеорологічну службу (26.04.2002)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 664
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Положення про Державну гідрометеорологічну службу (26.04.2002)"
Сторінки 1   2   3  
одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

проводити перевірки та інспекції з питань, що належать до його компетенції;

видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

6. Держгідромет під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, відповідними органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян.

7. Держгідромет очолює голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра екології та природних ресурсів.

Голова Держгідромету за посадою є членом колегії Мінекоресурсів.

8. Голова Держгідромету:

здійснює керівництво Держгідрометом, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України, Міністром екології та природних ресурсів і Державним секретарем Мінекоресурсів за виконання покладених на Держгідромет завдань;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Держгідромету, крім заступників голови;

визначає ступінь відповідальності заступників голови Держгідромету та керівників його структурних підрозділів;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників, крім заступників голови Держгідромету;

підписує видані в межах компетенції Держгідромету накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Держгідромету;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

9. Голова Держгідромету має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра екології та природних ресурсів, погодженим з головою Держгідромету.

Розподіл обов'язків між заступниками проводить голова Держгідромету.

10. Держгідромет виконує свої завдання безпосередньо, а також через підприємства, установи і організації гідрометеорологічної служби.

11. У Держгідрометі утворюється колегія у складі голови, його заступників та керівників структурних підрозділів Держгідромету. Персональний склад колегії затверджується Міністром екології та природних ресурсів.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держгідромету.

12. Держгідромет може утворювати науково-технічну раду та інші консультативно-дорадчі органи. Склад цих органів і положення про них затверджує голова Держгідромету.

13. Граничну чисельність працівників і структуру Держгідромету в межах граничної чисельності працівників Мінекоресурсів за поданням його голови, погодженим з Міністром екології та природних ресурсів, затверджує Державний секретар Мінекоресурсів.

14. Штатний розпис і кошторис Держгідромету затверджує його голова за погодженням з Міністром екології та природних ресурсів, Державним секретарем Мінекоресурсів та Мінфіном.

15. Держгідромет утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінекоресурсів.

Умови оплати праці працівників Держгідромету визначаються Кабінетом Міністрів України.

16. Держгідромет є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар