Про затвердження Порядку обігу дисків для лазерних систем зчитування, Детальна інформація

Про затвердження Порядку обігу дисків для лазерних систем зчитування
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 8.5
Скачувань: 742
пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом

дисків для лазерних систем зчитування" ( 2953-14 )

1. Цей Порядок визначає особливості обігу дисків для лазерних систем зчитування, що були вироблені або імпортовані до набрання чинності Законом України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" ( 2953-14 ) (далі - диски).

2. Суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, що провадять діяльність з виробництва, експорту, імпорту, оптової чи роздрібної торгівлі або прокату дисків, проводять інвентаризацію наявних у них дисків станом на 21 квітня 2002 року.

Диски, що будуть вироблені або імпортовані у період з 21 квітня по 20 травня 2002 р., у разі відсутності спеціального ідентифікаційного коду на них також підлягають інвентаризації, за результатами якої складається відповідний звіт.

3. Для проведення інвентаризації дисків суб'єкти господарювання:

юридичні особи - утворюють інвентаризаційну комісію у складі не менш як 3 особи, головою якої є керівник юридичної особи;

фізичні особи - проводять інвентаризацію без утворення інвентаризаційної комісії.

У ході інвентаризації визначається фактична кількість дисків, що знаходиться у суб'єкта господарювання, і відповідність цієї кількості даним бухгалтерського обліку. Результати інвентаризації оформляються відповідними актами згідно з додатками 1 і 2.

Диски, що до 21 квітня 2002 р. були відвантажені, але не отримані іншим суб'єктом господарювання, підлягають інвентаризації та включенню суб'єктом-отримувачем до акта інвентаризації.

4. Акт інвентаризації дисків підписується головою і членами інвентаризаційної комісії та скріплюється печаткою суб'єкта господарювання - юридичної особи, підписується суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою.

Аркуші акта інвентаризації прошнуровуються і нумеруються.

5. Акт інвентаризації дисків, що складається у двох примірниках, суб'єкт господарювання подає до 26 квітня 2002 р. разом з електронною версією для реєстрації представництвом Держпідприємництва за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання (далі - представництво).

Один примірник акта інвентаризації залишається в представництві, а другий з його позначкою про дату та номер реєстрації повертається суб'єкту господарювання.

6. Звіт про вироблені або імпортовані у період з 21 квітня по 20 травня 2002 р. диски згідно з додатком 3 суб'єкт господарювання подає до 25 травня 2002 р. разом з його електронною версією у двох примірниках представництву.

Один примірник звіту залишається в представництві, а другий з його позначкою про дату та номер реєстрації повертається суб'єкту господарювання.

7. Витяги із зареєстрованих актів інвентаризації та зазначених у пункті 6 цього Порядку звітів у разі укладення господарських угод, предметом яких є диски, суб'єкти господарювання додають до цих угод.

8. Представництва подають Держпідприємництву узагальнену інформацію про проведення інвентаризації дисків до 5 травня 2002 р. згідно з додатком 4, а узагальнену інформацію за звітами суб'єктів господарювання - до 5 червня 2002 року.

Зразок Додаток 1

до Порядку

__________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)

B*

8TH

a

.

 

\x1C00 Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes