Про затвердження Порядку обігу дисків для лазерних систем зчитування, Детальна інформація

Про затвердження Порядку обігу дисків для лазерних систем зчитування
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 8.5
Скачувань: 741
------------------------------------------------------------------ N | Вид диска (аудіо,відео, | Назва диска | п/п|мультимедійний, з програмним|(мовою оригіналу)| Кількість

| забезпеченням) | |

------------------------------------------------------------------

_______________

Усього дисків

____________________ ______________ ________________________

(керівник суб'єкта (підпис) (ініціали та прізвище)

господарювання)

МП

Один примірник акта отримано представництвом Держпідприємництва в _______________ _____ ________ 200__ р. та зареєстровано за N ____

(регіон)

______________________ __________ ________________________ (посада уповноваженої (підпис) (ініціали та прізвище) особи представництва Держпідприємництва)

МП

---------------

* Заповнюється окремо виробником та імпортером.

Зразок Додаток 4

до Порядку

Представництво Державного комітету України

з питань регуляторної політики та підприємництва

в _____________________________________

(регіон)

ЗВІТ

про інвентаризацію дисків для

лазерних систем зчитування

------------------------------------------------------------------

N | Вид диска |Кіль-|Кількість дисків,| п/п|(аудіо, відео, мультимедійний,|кість| переданих на |Усього

| з програмним забезпеченням) | | відповідальне |

| | | зберігання |

------------------------------------------------------------------

Голова представництва ____________ _________________________

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes