Охорона навколишнього середовища, Детальна інформація

Охорона навколишнього середовища
Тип документу: Курсова
Сторінок: 6
Предмет: Екологія
Автор: фелікс
Розмір: 23.3
Скачувань: 4674
Нераціональне та необгрунтоване використання суспільством природно-ресурсного потенціалу в процесі господарської діяльності спричиняє виникнення негативних еколого-економічних наслідків, що викликають зміну характеристик усіх природних компонентів та їх складових, які в подальшому призводять до екологічних криз.

Сучасна економічна криза, як це не парадоксально на перший погляд, сприяє переходу нашої держави до нової моделі розвитку. Зниження обсягів нікому не потрібної продукції, а також оборонної складової в промисловості, становлення приватної власності - все це створює прекрасні стартові умови для побудови нової високоекологічної економіки.

Список використаної літератури

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної РадиУкраїни 28 черв. 1996 р. - К.: Просвіта, 1996.

2. Закон України від 25 черв. 1991 р. "Про охорону навколишнього середовища"

3. Постанова Верховної України від 5 берез. 1998р. № 188/98 - ВР " Про основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки " // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 38/39. - Ст.248. - с. 117.

4. Глухов В.В. Зкономические основи зкологии: Учеб. пособие. - М. - 1997. -296с.

5. Грабинський І.М. Еколого-економічна система України: порівняльний аналіз. - Львів: НТШ, 1997. -240 с.

6. Кисилев В.Н. Основи зкологии: Учеб. пособие. - Мн. - 1998. - 367 с.

7. Колотило Д.М. Екологія і економіка: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 1999. -368с.

8. Зкология й зкономика природопользования: Учебник / Под. ред. Гируса Н. -М.-1998.-321с.

9. Барановський В. Стратегія сталого розвитку України // Розбудова держави. -

1998.-№ 9/10.-с. 18-21.

10.Барановський В. Територіальна модельдослідження сталого екологічного

розвитку України // Економіка України. - № 8. - с. 76-82.

11. П.Барейко В. Напрямки вирішення екологічних проблем // Економіка АПК. -

1999.-№12.-с.36.

12.Веклич О. Феномен «екологічної поляризації» сучасного українського

суспільства // Економіка України. - 1999. - №12. - с.49-54.

ІЗ.Грабін І., Злупко С. Економічні основи управління поліпшення якості

навколишнього середовища // Економіка України. - 1999. - №11. - с. 90-91.

14-Кисельов Н. Екологія - "маркер" епохи // Вісник НАН України. - 1999. -

№12.-с. 24-33.

15.Костюк П. Передумови сталого розвитку // Вісник НАН України. - 1998. -

№7-8.- с. 15-17.

Іб.Оберемчук В. Конкурентноспособность предприятия й зкология // Бизнес -

Информ. - 1998. - №4. - с.57-58.

17-Пилипчук Н. Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього

середовища // Економіка. Фінанси. Право. - 1999. - №8. - с. 3-5.

18.Попова О. Економічний аспект сталого розвитку // Економіка АПК. - 1998. -

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes