/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Ринок цінних паперів: його сутність та проблеми становлення в Україні, Детальна інформація

Тема: Ринок цінних паперів: його сутність та проблеми становлення в Україні
Тип документу: Курсова
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1112
Скачати "Курсова на тему Ринок цінних паперів: його сутність та проблеми становлення в Україні"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Акція – це один із видів цінних паперів, що засвідчує вкладання певної суми грошей в уставний фонд акціонерного товариства. Акції не враховують установленого строку дій (обігу). Випускаються вони акціонерними товариствами, підприємствами, банками, іншими організаціями, заснованими на колективній власності, і дають право їх власнику на отримання певного доходу – дивіденду, з прибутку акціонерного товариства, також – на участь в управлінні ним та розподілі майна при ліквідації останнього. Грошова сума, зазначена в акції, є її номінальною вартістю, а ціна, за якою акція продається на РЦП – її курсом. Рішення про випуск акцій приймається засновниками або загальними зборами членів акціонерного товариства. Акції випускаються іменні та на пред’явника, звичайні (прості) й привілейовані, засновницькі.

Облігація – вид цінного паперу, за яким її власнику виплачується щорічний доход, розмір якого наперед встановлений у формі певного відсотка до номінальної вартості облігації. Можуть випускатися іменні та на пред’явника, відсоткові, цільові, що вільно обертаються з обмеженим обігом.

Казначейські зобов’язання – вид цінних паперів, на пред’явника, що розміщуються виключно на вільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету й дають право на одержання фінансового доходу.

Ощадний сертифікат – письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту й відсотків.

Вексель – офіційне боргове зобов’язання певної форми, яке надає його власникові право вимагати оплати боржником указаної у векселі суми у встановлений строк.

Різноманітність функцій, які виконують цінні папери, веде до зростаючої диверсифікації їх ринків. Протягом останніх десятиріч інтенсивного розвитку набули зв’язки між ринками короткострокових і довгострокових цінних паперів. Зазначую, що поряд із загальними рисами ринки цінних паперів мають істотні відмінності, між ними існують певні інституціональні та юридичні межі.

Обіг цінних паперів у країнах з соціальною ринковою економікою має розвинуте правове регулювання. Наприклад, у США діють федеральні закони про цінні папери з 1922 року. У всіх штатах існує закон, який встановлює державний контроль за обігом цінних паперів. Він отримав назву “закону голубого неба”. Ним захищаються права власника від спекуляції, коли покупцеві не пропонують ніякої реальної цінності. Діють також правила національної Асоціації біржових маклерів. У ФРН діють федеральні закони про операції з цінними паперами, про біржі та біржові операції, про порядок зберігання вкладів, зберігання та придбання цінних паперів і інші. Держава створює спеціальні органи, які контролюють обіг цінних паперів.

3. Становлення ринку цінних паперів.

3.1. Шляхи становлення фондового ринку.

Успішне функціонування економіки у сучасних умовах неможливе без розвинутого та стійкого фондового ринку. Розвиток ринку цінних паперів — це своєрідний індикатор лібералізації економіки й успішного проведення ринкових реформ.

Удосконалення законодавчої та інформаційної бази сприяє зміцненню цього ринку шляхом прискорення процесів приватизації.

Ринок державних цінних паперів перебуває на стадії динамічного розвитку, але тенденція до зростання обсягу випуску цінних паперів супроводжується досить повільним зростанням реальних інвестицій, які спрямовуються на приватизовані підприємства.

Це пов'язано із цілою низкою причин, виявити які — чергова проблема.

Український ринок цінних паперів поділяється на біржовий, позабіржовий первинний та вторинний.

В Україні діють 4 фондові біржі:

1) Українська фондова біржа (УФБ), м. Київ;

2) Київська міжнародна фондова біржа;

3) Українська міжбанківська валютна біржа (м. Київ);

4} Донецька фондова біржа. На позабіржовому ринку діють такі учасники:

— асоціація "Позабіржова фондова торгова система" (ПФТС) із жовтня

1995 року;

— оператори позабіржового ринку пінних паперів: інвестиційні компанії,

інвестиційні фонди, інвестиційно-інформаційні агентства:

— самостійні учасники фондового ринку: дилери, брокери.

Первинний ринок — це ринок перших і повторних випусків цінних паперів, де здійснюється їх початкове розміщення серед інвесторів.

Вторинний ринок — це ринок, на якому обертаються раніше емітовані (випущені) на первинному ринку цінні папери. Він перебуває на стадії розвитку й становлення.

Аналіз вартості та структури випуску цінних паперів в Україні в динаміці засвідчив, що у 2000 році порівняно і 1996 роком вартість акцій зросла на 20835,6 млн. грн., внаслідок чого їхня частка зросла на 23,9% пункту і становила у 2000 році 62,8% від усіх цінних паперів. Це говорить про збільшення інвестування виробничого сектору економіки (див. табл. 1).

На сьогодні ринок цінних паперів в Україні розвивається з кожним днем і розширює сферу своїх інвестиційних можливостей,

Стан вітчизняного ринку цінних паперів характеризується постійним зростанням обсягів емісій та зміною Їх структури на первинному ринку (див. табл. 1).

Таблиця 1. вартість і структура цінних паперів в Україні у 2000 році порівняно з 1999 роком.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар