Облігації, Детальна інформація

Облігації
Тип документу: Курсова
Сторінок: 9
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 892
Деякі фахіфці (Савлук М.І. Мороз А.М.) називають ринок на якому відбувається купівля-продаж фінансових ресурсів грошовим ринком (mоney market), але інші фахіфці (Мозговий О.М., Леонов Д.А.) називають цей ринок фінансовим. (авт.)

Мозговой О.М. “Фондовый рынок Украины”, К., 1997, с. 59.

Закон України “Про державний внутрішній борг України”. 16.09.92. Ст. 2,3,4.

Румянце С. Емісійна діяльність на ринку цінних паперів, //Цінні папери України, 06.05.99. с.4.

Корнєєв В.В. Фінансові зигзаги наринку запозичень//Фінанси України., 3’99. С.116-122.

Дані по Україні взяті згідно класифікації державних позик, що наведена в Законі України “Про державний внутрішній борг України”. 16.09.92. Ст. 5.

Облігації можуть випускатися і з іншими деривативами, наприклад, варантами.

Іноді такі облігації називають ринковими і неринковими. До неринкових належать, наприклад, пенсійні і ощадні облігації.

Тут див.: продвець – емітент. Мається на увазі первинне розміщення

Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18.06.91, ст10.

Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18.06.91, ст10.

Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18.06.91, ст1.

Мозговий О.Н. “Фндовий ринок України”. С.57. Проте в Законі України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18.06.91 досі мінімальною намінальною вартістю є 50 карбованців і відповідна кратність.

Випускати облігації під заставу можуть як правило лише корпорації та муніципалії. Державні облігації забезпечуються всім її майном, що знаходиться в державній власності. Див. Закон України “Про державний внутрішній борг України”, від 16.09.92, ст 1. (Авт. )

В україні не існує, на відміну від США, законодавчо закріпленого обов’зку складати облігаційну домовленість (угоду). (Авт.)

У. Ф. Шарп, Г. Дж. Александер, Д. В. Бэйли. Инвестиции. М., Инфра, 1998. С. 404.

Як вже зазначалося, що деякі однакові за суттю цінні папери мають різні назви. Наприклад, векселі Казначейства США і короткострокові дисконтні ОВДП: імнують в електроній формі, розміщуються на аукціоних засадах (за конкурентними і неконкурентними заявками, з попереднім оголошенням обсягу розміщення і без оголошення), строк обертання – 13, 26, 52 тижні/91,182 дні та 12 місяців, доход – різниця між ціною покупки і номінальною вартістю (дисконтні). Як правило всі державні забов’язання до 1 (2-3) року в США і інших країнах називаються векселями (Японія – фінансуючі векселі, Великобританія – векселі Нацбанку Великобританії).

Облігація з купоном представляє собою набір безкупоних облігацій, які мають певний термін погашеняя. Тому виникла ідея обігу купонів облігацій окремо від самих облігацій. В україні згадно з “Концепцією розвитку фондового ринку України 1999-2000” передбачено відкрити торгівлю купонами до конверсійних ОВДП восені цього року.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes