Аналіз фінансової діяльності комерційних банків, Детальна інформація

Аналіз фінансової діяльності комерційних банків
Тип документу: Курсова
Сторінок: 14
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 3383
Коеффіцієнт співвідношення доходних (робочих) активів до загальних активів. Цей коеффіцієнт має показувати, наскільки продуктивно банк використовує свої активи. Однак деяке “непродуктивне” використання активів є цілком нормальним, оскільки в той час, як приміщення та обладнання не можуть прямо давати прибуток (тому при розрахунку робочих активів за методикою такі активи беруться з коеффіцієнтом 0.5), такі активи є необхідними для підтримання операційної діяльності банку. Крім того, вимоги щодо резервування можуть призвести до того, що банк не матиме змоги використати деякі види активів.

ТАБЛИЦЯ 5: КОЕФФІЦІЄНТИ ДЛЯ АНАЛІЗУ БАЛАНСУ

Показник Значення,

тис.грн.

Високоліквідні активи 3757,3

Робочі активи 14106,7

Загальні активи 14448,6

Коеффіцієнт співвідношення ліквідних і робочих активів, % 26,63%

Коеффіцієнт співвідношення ліквідних і загальних активів, % 26,00%

Коеффіцієнт співвідношення робочих і загальних активів, % 97,63%

Позики та лізінг клієнтам (нетто) 10053,01

Депозити клієнтів 13353,36

Коеффіцієнт співвідношення позик та депозитів, % 75,28%

Активи, зважені на ризик 10692,96

Активи, зважені на ризик до загальних,% 74,00%Розглядаючи ліквідність, ми детально зупинялись на коеффіцієнті співвідношення ліквідних та робочих активів, тому тут не будемо приділяти йому багато уваги. Натомість робочі активи становлять 97,63% від загальних, що свідчить продосить високу ефективність використання банкком наявних активів (недоходні активи становлять тільки 2,37% загальних). Хоча за даними таблиці 1 матеріальні активи складають 4,22% загальних, та за методикою НБУ, що нею ми керувалися при обрахунку робочих активів, матеріальні активи враховуються як доходні з коеффіцієнтом 0,5. За такого значення коеффіцієнта співвідношення робочих і загальних активів можна сподіватись на високий прибуток.

Коеффіцієнт співвідношення позик та депозитів становить 75,28%, тобто, знаходиться саме в оптимальних межах, що свідчить про можливість прийняття банком існуючих ризиків, при цьому його ліквідність залишається достатньою для проведення діяльності.

Аналіз прибутків та збитків.

Аналіз фінансових форм звітності (тут - звіту про прибутки та збитки) це процес, який має за мету визначити оцінку поточного і минулого фінансового стану банку і основних результатів його діяльності. Аналіз структури базується на відсоткових значеннях кожного рядка таблиці щодо загального підсумку. Зміни відносних показників окремих статей показують зміни питомої ваги прибутків або збитків від окремих операцій банку.ТАБЛИЦЯ 6: ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

на 1.07.98 на 1.01.99 Відхилення (+,-)

Показник сума,

тис.грн % Сума,

тис.грн. % У сумі,

тис.грн. У структурі,

%

Доходи 3680,15 100 6787,65 100 3107,5 0

1.Процентні доходи: 3179,72 86,4 5979,94 88,1 2800,22 1,7

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes