Аналіз фінансової діяльності комерційних банків, Детальна інформація

Аналіз фінансової діяльності комерційних банків
Тип документу: Курсова
Сторінок: 14
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 3383
До зобов”язань банку належать:

Залишки на коррахунках банків

Залишки на поточних рахунках клієнтів

Депозити – строкові та до запитання

Міжбанківські кредити, в тому числі і отримані від НБУ

Залишки на рахунках обліку випущених банком боргових зобов”язань, що обертаються на ринку

Кредиторська заборгованість

Аналізуючи зобов”язання банку, необхідно дати їм кількісну та якісну оцінку. Передусім слід пам”ятати, що більшість зобов”язань є платними і через це витрати банку збільшуються. Проте серед зобов”язань є і дешеві ресурси:

Залишки на рахунках клієнтів

Депозити до запитання

Кредиторська заборгованість

До дорогих ресурсів належать:

Строкові депозити

Міжбанівські кредити та депозити

Збільшення зобов”язань банку оцінюється позитивно, бо це свідчить про зростання суми кредитних ресурсів.

Чим більша питома вага строкових депозитів, тим вища стабільна частина ресурсів комерційного банку. Це позитивно позначається на його ліквідності і зменшує залежність від міжбанківських кредитів.

ТАБЛИЦЯ 3:АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ЗОБОВ"ЯЗАНЬ БАНКУ

Зобов"язання банку Сума, тис.грн. Структура,%

Коррахунки банків 5000 37,2

Міжбанківські кредити 0 0

Кошти клієнтів до запитання 5284,41 39,31

Строкові депозити 3069,25 22,84

ЦП власного боргу 32,5 0,24

Інші зобов"язання 54,74 0,41

Всього: 13440,6 100Таким чином, зобов”язання банку на 39,31% сформовані за рахунок коштів клієнтів до запитання .

Дорогі зобов”язання складають в нашому випадку 60,04%, бо, хоча ми й віднесли міжбанківські розрахунки до коррахунків банків, по суті наша філія мусить сплачувати за ними досить високі проценти, як то ми побачимо далі. Тобто, наш банк (філія) несе досить значні витрати при сплаті процентів. Частка строкових депозитів, тобто стабільна частина ресурсів банку, складає 22,84% від зобов”язань (в нашому випадку до досить стабільних ресурсів можна віднести також і міжбанківські кошти, інакше кажучи, всі дорогі ресурси – 60,04%). Наш банк має досить надійну базу кредитних ресурсів і ризик вкладення коштів в кредити не є значним.

Капітал це залишковий інтерес банку в активах з урахуванням зобов’язань. Він виконує багато функцій у щоденній діяльності і працює на забезпечення довгострокової життєдіяльності банку. Зважаючи на капітал банку, наглядові органи встановлюють нормативи, що регулюють його діяльність. Не зупиняючись на всіх складових капіталу комерційного банку, зазначимо, що для філій він складається лише з нерозподілених прибутків минулих років (тобто, чистго прибутку, не виплаченог в формі дивідендів й залишеного банком для інвестиційних цілей) та балансового прибутку за звітний рік. В нашому випадку:

Капітал = Активи - Зобов’язання

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes