Основні види фінансових послуг в Україні, Детальна інформація

Основні види фінансових послуг в Україні
Тип документу: Курсова
Сторінок: 15
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 52.6
Скачувань: 1504
Умовно, виходячи із різних критеріїв класифікації, міжбанківські об’єднання поділяються

а) в залежності від складу учасників:

чисто банківські об’єднання;

об’єднання змішаного типу, учасниками яких виступають як підприємства та організації, так і один чи кілька банків;

б) виходячи із цілей об’єднання:

комерційного типу, діяльність яких орієнтована на отримання і максималізацію прибутку;

некомерційного типу, основною метою діяльності яких є надання різних видів послуг своїм членам;

в) в залежності від строків діяльності:

об’єднання, створені на певний строк;

безстрокові об’єднання, що діють постійно;

г) в залежності від ступеня залежності і підпорядкування окремих структур:

асоціативні добровільні об’єднання, членами яких виступають рівноправні по статусу самостійні банки, які за своїм бажанням делегують виконання окремих функцій створеному ними об’єднанню та його апарату;

корпоративні, основані на відносинах власності і системі участі в капіталі об’єднання, які мають жорстку ієрархічну структуру, відносини залежності між головним банком (що володіє контрольним пакетом акцій) і залежними від нього банками.

Найбільш характерним є розподіл міжбанківських об’єднань на асоціативні і корпоративні.

Асоціативні об’єднання Корпоративні об’єднання

1)добровільний характер членства на

підставі спільних інтересів 1)велика ступінь залежності та близькі зв’язки між учасниками

2)вільний вибір організаційної форми

об’єднання та виходу із складу учасників 2)відсутність можливостей та повної свободи вибору партнерів, бо партнером стає власник паю чи акції, які продаються і купуються

3)делегування ряду повноважень

асоціативному об’єднанню на підставі

рішень, що приймаються його членами 3)велика ступінь централізації управлінських та контрольних функцій

4)демократичний характер управління

(стосується в основному асоціативних

об’єднань некомерційного типу)

5)договірна форма організації відносин між учасниками та організацією

Характерними рисами об’єднань асоціативного та корпоративного типу являються:

Головними представниками міжбанківських об’єднань є:

асоціативного комерційного типу ( консорціуми та картелі;

корпоративного типу ( концерни та трести.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes