/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, Детальна інформація

Тема: Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 690
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
1.2. Страховими ризиками, з настанням яких виникає цивільно-правова відповідальність страхувальника, є заподіяння шкоди життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів.

1.3. Належне відправне найменування вантажу (хімічна назва) __________________________________________________________________

Клас, підклас небезпечного вантажу __________________________ N ООН_____________________________________________________________

(порядковий номер виробу або речовини відповідно до __________________________________________________________________

прийнятої ООН системи)

1.4. Транспортний засіб ___________ номерний знак ___________

1.5. Обсяг вантажу __________________________________________

1.6. Транспортний документ N ________ від ______ 200___ року.

1.7. Територія покриття _____________________________________

(пункт відправлення, __________________________________________________________________

пункт призначення тощо)

1.8. Дата відправлення /одержання вантажу _______ 200__ року.

1.9. Страхова сума ____________________________, в тому числі

а) за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю третіх осіб

________________________________________________________

б) за шкоду, заподіяну навколишньому природному

середовищу _____________________________________________

в) за шкоду, заподіяну майну третіх осіб _______________

1.10.Страховий тариф ________________________________________

1.11. Страховий платіж ______________________________________

1.12. Франшиза ________________ (обчислюється із страхової суми під час відшкодування шкоди, заподіяної третім особам), але не більше 1 відсотка страхової суми.

1.13. Страховим випадком є будь-яка подія під час перевезення небезпечних вантажів, внаслідок якої заподіяна шкода життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Страхувальник зобов'язується:

а) вживати всіх необхідних заходів для запобігання випадкам заподіяння шкоди життю, здоров'ю фізичних осіб і майну фізичних та юридичних осіб, у тому числі навколишньому природному середовищу;

б) у разі настання страхового випадку протягом двох робочих днів з дати повідомлення його про настання такого випадку письмово повідомляти про цей випадок страховика та сприяти йому у розслідуванні страхового випадку, а також повідомляти про всі події, які можуть стати причиною пред'явлення претензій чи подання позову щодо відшкодування шкоди, заподіяної фізичній та юридичній особі, навколишньому природному середовищу;

в) перераховувати на розрахунковий рахунок страховика страховий платіж у розмірі, передбаченому пунктом 1.11 цього договору.

2.2. Страховик зобов'язується після одержання документів, які підтверджують настання відповідальності страхувальника перед третіми особами, виплатити страхувальнику (потерпілій особі) страхове відшкодування у термін, який не перевищує 10 банківських днів з дати оформлення акта про страховий випадок.

2.3. Страхувальник має право:

а) одержати страхове відшкодування згідно з цим договором та Порядком і правилами.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Коментарі до даного документу
Додати коментар