Правові відносини: поняття, склад, елементи, види, Детальна інформація

Правові відносини: поняття, склад, елементи, види
Тип документу: Курсова
Сторінок: 6
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 13.5
Скачувань: 1771
а) громадяни даної держави;

б) іноземні громдяни;

в) біпатриди;

г) апатриди.

Організації та об(днання:

а) громадські організації;

б) підприємтва;

в) державні установи;

г) установи та їх посадові особи.

Соціальні спілки:

а) держава вцілому;

б) народна нація;

в) адмінстративно-територіальні одиниці;

г) трудові колективи.

В своїх взаємовідносинах і відносинах з громадянами юридичні особи діють, як єдиний суб(єкт, внутрішня структруа якого не має значення для вступаючим з ним в правовідносини.

Юридичні особи і громадяни беруть участь у відносинах, які регулюються різними галузями права. Однак умови при яких організації можуть бути визнані юридичними особами, порядок їх вининкнення, зупинка і суспільні принципи вступу у майнові відносини визнає громадянським законодавством.

Юридичними особами визнаються організації, які мають відокремити майно, можуть від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права і обов(язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

Різні суб(єкти вступають у правові відносин и насамперед з метою задоволення певних своїх інтересів і потреб. Для досягнення поставлених цілей суб(єкти в рамках правових відносин шляхом реалізації своїх прав і обов(язків здійснює певні дії, чим досягається результат - об(єкти правових відносин, за ради якого відбулися правові відносини.

2. Об(єкти правових відносин дуже різноманітні ними можуть бути:

-матеріальні, духовні та інші блага, за вийнятком предметів вилучених з цивільного обігу;ї

-також особа може вступати вступати в правові відносини в інтересах здійснення визначених дій. Отже об(єктом правових відносин можуть виступати як самі ці дії, та і їх наслідки;

-поведінка учасників правових відносин може бути напрвалена на саме суб(єктивне право. Це має місто в тих випадках, коли фізична особа, юридична особа домагається визнання за ними факта належності в них того або іншого юридичного права.

Деякі автори згідні з тим, що об(єктом правових відносин є те, що воно направлене або на що дії, різні матеріальні і вольові об(єкти. Під матеріальними об(єктами розуміють вцілому матеріальні та духовні блага, під юридичним - поведінка зобов(язаної особи. З цими двома видами об(єктів можна погодитись, що ж до вольового об(єкта правових відносин, то воно визначене спірне.

Отже об(єкт правових відносин визнається не те, що направлені дії сторін, а фактично їх волдя як об(кт дії з боку держави.

Питання про об(єкт право розглядає громадянське право. Правова наука використовує термін «Об(єкт» ще в одному значенні. В цьому разі мова іде про об(єкт, на який право може діяти. Право неопосередковане дії на вольову поведінку суб(єктів. Отже ____ діяльність суб(єктів служить об(єктом правової дії. Оскільки суспільні відносини являються наслідком такої діяльності, то в кінцевому рахунку об(єктом правової дії виступають самі суспільні відносини.

Коло можливих правових відносин визначається законом. Об(єктами правових відносин можуть бути:

1.Матеріальні балга:

а) засоби виробництва.

Немайнові особисті блага:

а) життя;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes