Прибутковий податок з громадян: особливості вдосконалення, Детальна інформація

Прибутковий податок з громадян: особливості вдосконалення
Тип документу: Курсова
Сторінок: 9
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 38.8
Скачувань: 1042
цільова грошова допомога громадянам з мінімальними доходами, що призначається i виплачується відповідно до рішень, прийнятих Кабінетом Міністрів України;

щомісячні компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає інваліда I групи, а також людину, яка досягла 80-річного віку;

вартість молока або інших рівноцінних харчових продуктів (на роботах з шкідливими умовами праці) та вартість лікувально-профілактичного харчування (на роботах з особливо шкідливими умовами праці), що видається безплатно;

виплати в межах амортизації за зношування інструменту, обладнання, транспортних засобів та іншого майна, належного працівникові, яке використовується для потреб підприємства, установи, організації чи фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, за місцем роботи;

вихідна допомога (в розмірі середньомісячного заробітку), що виплачується при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пунктах 3 i 6 статті 36 та пунктах 1, 1 - 1, 2 i 6 статті 40 Кодексу законів про працю України, чи внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору (стаття 39 зазначеного Кодексу);

До компенсаційних виплат, що не включаються до місячного сукупного оподатковуваного доходу в розмірі фактичних витрат, відносяться:

вартість проїзду до місця призначення i назад та витрати по найму житлового приміщення при відрядженні у межах України. Витрати з найму житлового приміщення за кордоном приймаються відповідно до встановлених норм в іноземній валюті для відповідної держави за місцем відрядження;

суми, виплачувані працівникам на відшкодування витрат у зв'язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість за попереднім погодженням, у порядку оргнабору або громадського призову (вартість проїзду працівника i членів його сім'ї, витрати по перевезенню майна, добові за час перебування в дорозі, одноразова допомога на самого працівника i на кожного члена сім'ї, які переїжджають, заробітна плата за дні збирання в дорогу i влаштування на новому місці проживання, але не більше шести днів, а також за час перебування в дорозі);

виплати польового забезпечення;

суми доплат за нормативний час пересування працівників, постійно зайнятих на підземних роботах у шахтах (рудниках), від стволу до місця роботи i назад;

надбавки до заробітної плати, замість добових, працівникам, відрядженим для виконання монтажних, налагоджувальних i будівельних робіт у випадках i розмірах, передбачених законодавством;

суми виплат щорічної i щомісячної компенсації сім'ям на дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи i стали інвалідами, а також щорічної допомоги на оздоровлення дітей;

компенсаційні суми за невиданий спеціальний одяг i спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, мило та інші миючі знешкоджуючі засоби у виняткових випадках невидачі їх власником або уповноваженим ним органом;

суми виплат певним категоріям працівників замість безкоштовного надання житлових приміщень i комунальних послуг відповідно до законодавства;

5. Суми грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями, особами рядового i начальницького складу органів внутрішніх справ у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби.

J

.I

Jя на загальних підставах.

6. Суми, одержувані в результаті відчуження майна, що належить громадянам за правом власності, за нотаріальне посвідчення якого сплачується державне мито, крім доходів, одержуваних від реалізації продукції та іншого майна в результаті здійснення підприємницької та іншої діяльності з метою одержання доходу;

7. Доходи громадян від продажу вирощеної в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній i садовій ділянці продукції рослинництва i бджільництва, худоби, кролів, нутрій, птиці як у живому вигляді, так i продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки.

Про суми виплат громадянам, які мають постійне місце проживання в Україні, від продажу підприємствам, установам, організаціям i фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності зазначеної продукції надсилається довідка ф. № 2 податковим інспекціям за місцем проживання громадян.

У разі купівлі зазначеної продукції безпосередньо за місцем її вирощування (виробництва) утримання податку покупцем не провадиться i довідка за формою 2 не надсилається. Угоди купівлі-продажу можуть оформлятися двосторонніми закупівельними актами у письмовій формі або закупівельними відомостями, i вони повинні містити такі дані:місце укладання угоди, прізвище, ім'я та по батькові продавця, його ідентифікаційний номер (за відсутності ідентифікаційного номера - відомості з паспорта продавця), назва продукції, ціна одиниці продукції, обсяг проданої продукції, сума виплачених продавцю коштів, підпис продавця про отримання коштів.

З громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні, з доходів від продажу зазначеної продукції в Україні підприємства, установи i організації утримують прибутковий податок відповідно до пункту 15 цієї Інструкції за ставкою 20 відсотків;

8. Суми, одержувані в результаті успадкування i дарування, за винятком сум авторської винагороди, одержуваних неодноразово спадкоємцями (правонаступниками) авторів творів науки, літератури i мистецтва, а також відкриттів, винаходів та промислових зразків.

9. Виграші за облігаціями державних позик та лотереями, проценти i виграші по вкладах в установах банків, по ощадних сертифікатах та державних казначейських зобов'язаннях.

Лотереї, вказані в цьому підпункті, - це такі, що проводяться з дозволу Уряду України, Уряду Республіки Крим, обласних, міських та районних Рад народних депутатів у кожному окремому випадку на умовах, погоджених з Міністерством фінансів України, відповідними фінансовими управліннями (відділами).

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes