Прибутковий податок з громадян: особливості вдосконалення, Детальна інформація

Прибутковий податок з громадян: особливості вдосконалення
Тип документу: Курсова
Сторінок: 9
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 38.8
Скачувань: 1042
З метою зменшення кількості довідок про те, що інший з подружжя (чоловік) не користується пільгою на дітей віком до 16 років, зменшення оподатковуваного доходу провадиться, як правило, за місцем роботи дружини.

При одержанні цієї пільги за місцем роботи чоловіка в разі необхідності i за бажанням подружжя він має подати довідку з місця роботи дружини про те, що вона не користується цією пільгою.

Зменшення оподатковуваного податком доходу громадян на дітей провадиться на підставі: копії свідоцтва про народження дитини (дітей), якщо пільга одержується за місцем роботи чоловіка, то він додатково подає довідку з місця основної роботи дружини про те, що з її доходу відрахування сум на дітей не провадяться.

Зазначена пільга надається, починаючи з доходів того місяця, в якому було подано документи до бухгалтерії за місцем основної роботи.

Сукупний оподатковуваний дохід зменшується на суму, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержано дохід, до десяти неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір вирахувань у:

громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, віднесених до I та II категорій (підставою для надання пільги є посвідчення встановленого зразка);

інвалідів війни 1 групи (підставою для надання пільги є "Посвідчення інваліда").

Сукупний оподатковуваний дохід зменшується на суму, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержано дохід, п'яти неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір вирахувань у:

учасників Великої Вітчизняної війни, інших бойових операцій по захисту колишнього СРСР з числа військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах i установах, що входили до складу діючої армії, та партизанів (пільга надається на підставі "Посвідчення учасника війни" або "Партизанського квитка");

військовослужбовців i призваних на навчальні, перевірочні збори військовозобов'язаних, які проходили службу в складі обмеженого контингенту радянських військ у Республіці Афганістан та в інших країнах, де в цей період велися бойові дії (пільга надається на підставі "Свідоцтва про право на пільги" та довідки районного (міського) військового комісаріату);

інвалідів з дитинства, інвалідів 1 i 2 груп, крім зазначених у підпункті 2 пункту 6.3 цієї Інструкції (пільга надається на підставі пенсійного посвідчення або довідки лікарсько-трудової експертної комісії);

громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи i віднесені до III та IV категорій (підставою для надання пільги є посвідчення встановленого зразка);

батьків i одного з подружжя військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти при виконанні службових обов'язків;

одного з батьків, який виховує інваліда з дитинства, i батьків, які виховують двох i більше інвалідів з дитинства, що проживають разом з ними i потребують постійного догляду;

громадян, реабілітованих відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні".

4. Ставка прибуткового налогу з громадян (аналіз законопроекту).

Головне управління оподаткування фізичних осіб ДПА України підготувало на розгляд суб’єктів законодавчої ініціативи відповідний законопроект, що відповідає як вимогам зменшення податкового тиску, так i вимогам забезпечення досягнутого рівня мобілізації коштів до бюджету по податках, що справляються з фізичних осіб. Законопроектом передбачено адаптування окремих положень проекту Податкового кодексу України, особливо тих, які дадуть максимальний ефект уже в 2001 році.

Запропоновані зміни торкнулися i Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян». За необхідності усунення колізій законодавства, які все частіше розглядаються у судах внаслідок неоднакового розуміння та застосування положень Декрету роботодавцями, платниками податків i податковими органами, у ст. 2 Декрету запропоновано уточнити, що для цілей справляння прибуткового податку з громадян під терміном «дохід» слід розуміти суму будь-яких коштів, вартість матеріальних i нематеріальних активів, цінних паперів, інших об’єктів права власності, в тому числі інтелектуальної, що мають вартість, одержаних (нарахованих) з усіх джерел протягом податкового періоду.

Підкреслено, що при визначенні сукупного оподатковуваного доходу мають враховуватися доходи, одержані як в натуральній формі, так i в грошовій (національній або іноземній валюті), а також доходи у вигляді: додаткових благ; безповоротної фінансової допомоги та вартості безоплатних товарів, робіт, послуг, одержаних платником податку протягом звітного року; суми штрафів та (або) пені, одержані за згодою сторін цивільно-правового або трудового договору чи за рішенням суду; коштів або майна, одержаних за згодою сторін цивільно-правового або трудового договору чи за рішенням суду як компенсація непрямих витрат, крім компенсації, одержаної як відшкодування майнової шкоди, заподіяної платникові податку; кредити, надані без установлених строків їх погашення та позики, надані платникові податку, що не повернуті у строки; суми боргу громадянина, анульованого його кредитором. Застережено, що до складу додаткових благ мають включатися будь-які виплати (доплати, платежі, покриття витрат або надання у власність) платнику податку за рахунок роботодавців у грошовому, натуральному вигляді та у вигляді робіт, послуг (крім послуг з надання соціальної допомоги), якщо такі виплати не є заробітною платою або виплатами за договорами цивільно-правового характеру. Зокрема, але не виключно, до додаткових благ належить надання автомобільного транспорту, житла, харчування, одягу та взуття, інших засобів індивідуального захисту (крім вартості безоплатно одержаного харчування, а також робочого одягу та взуття, форменого обмундирування, за переліком i нормами, які встановлюються Кабінетом Міністрів України); послуг домашнього обслуговуючого персоналу; позик під проценти, що є нижчими за ринкові; подарунки; різниця між балансовою вартістю товарів та ціною реалізації у разі продажу товарів зі знижкою (дисконтний дохід); оплата вартості навчання фізичної особи або членів її сім’ї в навчальних закладах, якщо інше не передбачено ст. 5 Декрету; страхування фізичної особи або її майна за рахунок роботодавця (за винятком обов’язкового державного страхування); оплата внесків до пенсійних рахунків фізичної особи у сумах, що перевищують граничні рівні таких внесків, установлені законодавством України; відшкодування витрат, понесених фізичною особою, крім витрат, обов’язковість відшкодування яких за рахунок роботодавця встановлена законодавством України або цивільно-правовим договором.

Запропоновані зміни до Декрету сприятимуть більш чіткому визначенню об’єкта оподаткування i бази для формування бюджету 2001 р. i, безперечно, спрямовані на наближення норм чинного законодавства до принципів i основних засад, визначених Законом України «Про систему оподаткування», подальше вдосконалення податкової системи, зниження податкового тиску на платників податків, запобігання ухиленням від оподаткування та стимулювання добровільності сплати податку.

Так, замість діючих п’яти ставок оподаткування — 10, 15, 20, 30 i 40 відсотків передбачено введення трьох ставок — 10, 20 i 25 відсотків. Як компенсаційний захід запропоновано розширити базу оподаткування («податкове поле») та упорядкувати пільги для більшості груп платників, оскільки пряме зниження податкового тиску на платників податків шляхом зниження ставки оподаткування з 40 до 25 відсотків неодмінно призведе до зменшення платежів до бюджету. При цьому максимальна ставка податку має застосовуватися до значних розмірів доходів. Шкала ставок не переглядатиметься протягом бюджетного року. Запропоновано також визначати податкове зобов’язання за сукупним доходом протягом року наростаючим підсумком, що дасть змогу уникнути зайвих процедур (операцій), пов’язаних із проведенням розрахунків у кінці року, тобто скоротити обсяги робіт бухгалтерів i податківців. Крім того, застосування максимально граничної ставки оподаткування в розмірі 25, а не 40 відсотків створить сприятливі умови для розвитку підприємницької діяльності громадян та зробить можливим розширення бази оподаткування за рахунок включення доходів, які раніше не оподатковувалися.

Для осіб, у яких місячний дохід не перевищуватиме рівня доходу, визначеного за податковою шкалою, що починає оподатковуватися за ставкою 25 відсотків, запропоновано зберегти податкову соціальну пільгу, еквівалентну зменшенню сукупного оподатковуваного доходу на розмір мінімальної заробітної плати. Особам, доходи яких підпадатимуть під оподаткування за ставкою 25 відсотків, податкова соціальна пільга не надаватиметься. Тобто більшість фізичних осіб — платників податків (близько 90 відсотків) скористаються правом отримання податкової соціальної пільги.

Підсумовуючи вищевикладене, запропонований варіант шкали ставок оподаткування має такий вигляд:

Розміри оподатковуваного доходу за рік (у податкових шкалах, виражених у гривнях) Ставки та розміри податку (у гривнях і відсотках до бази оподаткування)

До 4248 грн. включно (до 36 мін. зарплат) 10 відсотків з суми доходу

Від 4248 грн. до 7080 грн. (від 36 мін. зарплат до 60 мін. зарплат) 424,8 грн. + 20 відсотків з суми перевищення над 4248 гривнями

Понад 7080 грн. (понад 60 мін. зарплат) 991,2 грн. + 25 відсотків з суми перевищення над 7080 гривнямиЗробимо застереження, що для визначення щомісячних податкових зобов’язань потрібно застосувати податкову шкалу, розраховану як 1/12 граничних значень кожної шкали оподатковуваного доходу та фіксованої частини суми податку. Для цілей сукупного оподаткування річних доходів ставки податку та податкова шкала не повинні змінюватися протягом бюджетного року.

Крім того, як зміни до Декрету запропоновано, щоб вартість додаткових благ, доходи, одержувані фізичними особами у натуральній формі не за місцем основної роботи, оподатковувалися за ставкою 20 відсотків за рахунок джерела виплати доходу з наступним включенням зазначених доходів до сукупного річного доходу, а доходи, що виплачуються фізичним особам як проценти на залучені від них кошти та роялті, оподатковувалися за ставкою 10 відсотків від нарахованої суми за рахунок таких виплат.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes