Податкова система України та напрями її вдосконалення, Детальна інформація

Податкова система України та напрями її вдосконалення
Тип документу: Курсова
Сторінок: 42
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 3389
Серед різноманітних прямих податків (подоходного, майнового, земельного, на спадщину, на даріння, на грошовий капітал) по своєму фіскальному значенню переважають подоходні податки, тоб-то ті податки, які охоплюють оподаткування прибутку (доходу) підприємств та організацій і оподаткування особистих доходів громадян. В залежності від податку, подоходне оподаткування класифікується за двома типами:

оподаткування фізичниїх осіб;

оподаткування юридичних осіб.

Подоходне оподаткування

Оподаткування прибутку юридичних осіб Оподаткування особистих

доходів громадян

Відмінності з позицій прав власності

Відміннолсті з позиції використання доходу

Відмінності в податковому навантаженні

Рис. 3 Класифікація подоходного оподаткування

Відмінності з позицій прав власності

З позицій прав власності всіх платників умовно можна поділити на дві групи. Перші складають платники, які одночасно являються суб’єктами власності та трудової діяльності (колективні підприємства, партнерства). Специфіка цих суб’єктів господарювання полягає у тому, що отриманий валовиї дохід лише умовно можна поділити на з./пл. та прибуток. Другу групу складають платники у яких має місце чітке розподілення доходу на з./пл. та прибуток. Реальність такого розподілу пов’язана з тим, що суб’єкти власності та праці не співпадають (державні підприємства, приватні підприємства).

2. Відмінності по використанню доходу

Доходи підприємств мають продуктивний характер. Вони, взагалі, використовуються на розвиток підприємства, тоді як основна частина громадян використовується на власне споживання.

3. Відмінності у податковому навантаженні

Використання єдиного режиму оподаткування для юридичних та фізичних осіб було б економічно не виправданим. Виходячи іх функцій доходів підприємств, податкове навантаження при оподаткуванні ціх доходів повинно бути меньше ніж при оподаткуванні доходів громадян.

Переваги подоходного оподаткування:

регулятор економічних процесів;

стимулятор економічної активності;

можливість податкового охоплення всього валового доходу;

можливість впливати на прийняття рішень на мікрорівні;

важливий аспект міжнародної податкової конкуренції;

соціально – економічні та політичні переваги.

Недоліки:

складність нарахування;

можливість ухилення при недосконалій системі бухгалтерського обліку;

можливість реалізації фіскальної фукнкції лише при умові досягнення в державі певного економічного розвитку;

ріст цін; скорочення споживання.

В структурі податкових систем більшості розвинутих країн світу важливе місце належить особистому подоходному податку. Надходження від податку на прибуток підприємств (корпоративного подоходного податку) складають незначну частину в доходній частині бюджетів більшості розвинутих країн, але цей податок відіграє значну регулюючу роль.

Оподаткування доходів в Україні

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes