/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Правоохоронні органи, Детальна інформація

Тема: Правоохоронні органи
Тип документу: Курсова
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 898
Скачати "Курсова на тему Правоохоронні органи"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
в) військовослужбовці строкової служби.

До органів Служби безпеки України приймаються на конкурсній , добровільній , договірній основі громадяни України, здатні за діловими та моральними якостями , освітнім рівнем і станом здоров’я ефективно виконувати службові обов’язки .

Держава забезпечує соціальний , правовий захист військовослужбовців і працівників Служби безпеки України . Вони перебувають під захистом закону . Недоторканість , честь і гідність , життя і здоров’я співробітників Служби безпеки України від злочинних посягань охороняється законодавством .

Митні органи .

Важливим напрямом державної діяльності є митна справа, яка включає в себе встановлення порядку та організацією пе-реміщення через митний кордон України товарів і предметів , обкладання митом , оформлення , здійснення контролю та інших доходів щодо реалізації митної політики в Україні .

Митні органи України складають єдину систему , яка включає державну митну службу України , регіональні митниці, митниці , спеціалізовані митні управління та організації .

Законодавством встановлюється компетенція митних органів щодо виконання таких функцій : захисту економічних інтересів України ; забезпечення виконання зобов’язань , які випливають з міжнародних договорів України стосовно митної справи , митного оформлення товарів та інших предметів , що переміщуються через митний кордон України ; боротьби з контрабандою та іншими порушеннями митних правил .

Митні органи України при проведенні в життя митної політики розв’язують такі основні завдання :

захист економічних інтересів України ;

контроль за додержанням законодавства України про митну справу ;

забезпечення виконання зобов’язань , які випливають з між-

народних договорів стосовно митної справи ;

використання засобів митно - тарифного та позатарифного регулювання при переміщенні через митний кордон України товарів та інших предметів ;

вдосконалення митного контролю і оформлення товарів і

інших предметів , що переміщуються через митний кордон України ;

комплексний контроль разом з національним банком України за валютними операціями ;

здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв’язків дер-жавних інтересів на зовнішньому ринку ;

створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України ;

боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил ;

співробітництво з митними органами зарубіжних країн , а також міжнародними організаціями з питань митної справи ;

ведення митної статистики .

-

"

a

a

a

b

F

\xC60D\x0107\x01A4\x0600\x840F\x01AA\x8411\xFE56\x845E\x01AA\x8460\xFE56\x1200

Завдання фіскальної полягає в зборі мита за експортно - імпортні операції , а також оформлення документів юридичних та фізичних осіб , яке обкладається митним збором .

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар