/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Договір фінансового лізингу, Детальна інформація

Тема: Договір фінансового лізингу
Тип документу: Курсова
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1346
Скачати "Курсова на тему Договір фінансового лізингу"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Також у законі “Про лізинг” передбачена обов’язкова реєстрація у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, у випадку якщо об'єктом лізингу є державне майно або договір передбачає залучення державних коштів. Договори, не зареєстровані у встановленому порядку, визнаються недійсними.

Висновок.

В цій курсовій роботі я зробив спробу як най повніше розкрити поняття, правову природу та основні ознаки договору лізингу, зокрема договору фінансового лізингу.

Досить широко в літературі та в публіцистиці використовується метод порівняння договору фінансового лізингу з договорами майнового найму (оренди), кредитними договорами тощо. У використаній мною літературі при написанні курсової більшість науковців схильні виділяти лізинг в окремий інститут.

Якого ж висновку я дійшов працюючи над даною темою? Я більш схильний поділяти думку науковців, що виділяють лізинг як окремий інститут в договірному праві України. За правовими наслідками до яких прагнуть сторони при укладенні договору, лізинг відносять до групи договорів про передачу майна в тимчасове користування. Це, звичайно, не означає ототожнення лізингу та найму (оренди). Зокрема, у фінансовому лізингу, за загальним правилом, ризик випадкової загибелі та витрати на капітальний ремонт майна несе лізингоодержувач, на відміну від найму, де ризик втрати та витрати на капітальний ремонт несе власник (наймодавець).

Щодо позики, то принциповою відмінністю є те, що при лізингу у користування передаються неспоживчі речі, визначенні індивідуальними ознаками. Не потрібно доводити, що саме характер та властивості майна є підставою розмежування лізингу та кредитного договору (позики).

Звичайно в українському законодавстві ще існують певні невизначеності та суперечності, але враховуючи велике значення договору фінансового лізингу у інвестиційній діяльності в країні, варто продовжити розвиток лізингу як окремого інституту у цивільно-правових відносинах.

Література

Закон України “Про лізинг” від 16 грудня 1997 року із змінами та доповненнями

Конвенція про міжнародний фінансовий лізинг// Український Інвестиційний Журнал. – 1998. - №1

Рябко Л. правова природа договору лізингу // Право України. – 2000. - №1

Шевченко О. Проблеми правового регулювання лізингу в сучасному законодавстві // Право України. – 1999. - №8

Якубівський І. Структура договірних зв’язків при здійсненні фінансового лізингу // Підприємництво, господарство та право. – 2001. - №3

Якубівський І. Співвідношення договору фінансового лізингу і кредитного договору // Підприємництво, господарство та право. – 2001. - №8

Цивільний Кодекс України

Цивільне право України: В 2-ох томах: Підручник. // за ред. Дзери. – Т.2. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

Кабатова Е.В.// Лизинг: правовое регулирование, практика. – М., 1996. – с. 7

Луць В,В,// Контракти у підприємницькій діяльності: Навчальний посібник. – К., - 1999. – ст. 135

Луць В,В,// Контракти у підприємницькій діяльності: Навчальний посібник. – К., - 1999. – ст. 135

стаття 2 Закону України “Про лізинг”

стаття 374 Цивільного Кодексу України

ст. 1, 16 Закону України “Про лізинг”

Якубівський І. Співвідношення договору фінансового лізингу і кредитного договору // Підприємництво. Господарство та право. – 2001. - №8.

PAGE 1

PAGE 25

©Левкович2002

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Коментарі до даного документу
Додати коментар