/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Порядку повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу такій об'єктів (18.01.2001), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Порядку повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу такій об'єктів (18.01.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 803
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Порядку повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу такій об'єктів (18.01.2001)"
Сторінки 1   2  
3. Повернення покупцям коштів, сплачених за об'єкт приватизації, у разі розірвання договору купівлі-продажу такого об'єкта у зв'язку з невиконанням його умов або визнання його недійсним у судовому порядку провадиться згідно із законодавством.

Повернення у державну власність пакета акцій

B*

4

\x00A8

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x2811!\x1C00овариства запису про перехід права власності на цей пакет акцій.

5. Після отримання державним органом приватизації від реєстроутримувача документів, що підтверджують внесення до реєстру власників акцій акціонерного товариства запису про перехід права власності на цей пакет акцій, державний орган приватизації приймає рішення щодо способу повторного продажу цього пакета та вносить необхідні зміни до плану розміщення акцій акціонерного товариства, пакет акцій якого повернуто у державну власність.

Інвентаризація об'єкта приватизації

6. Інвентаризація об'єкта приватизації (крім пакетів акцій), що повертається у державну власність, проводиться комісією, склад та порядок роботи якої визначаються державним органом приватизації згідно з Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Мінфіну від 11 серпня 1994 р. N 69 ( z0202-94 ), станом на день прийняття судом, арбітражним судом відповідного рішення.

Результати інвентаризації затверджуються державним органом приватизації.

7. З метою виявлення збитків, що могли бути завдані об'єкту приватизації за час володіння ним покупцем, результати інвентаризації звіряються з даними інвентаризації, отриманими під час її проведення в період підготовки об'єкта до приватизації. Порядок проведення звіряння та затвердження його результатів визначається Фондом державного майна.

8. У разі виявлення збитків, завданих об'єкту приватизації за час володіння ним покупцем, їх розмір обчислюється згідно з Порядком визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 116 ( 116-96-п ), та в десятиденний термін доводиться до відома колишнього власника.

9. Відшкодування колишнім власником збитків здійснюється згідно із законодавством.

Приймання об'єкта приватизації державним

органом приватизації

10. Приймання об'єкта приватизації, що повертається у державну власність, здійснюється у двомісячний термін після затвердження результатів інвентаризації та встановлення розміру збитків державним органом приватизації із складанням відповідного акта, в якому, зокрема, відображаються такі відомості:

розмір збитків;

стан відшкодування збитків колишнім власником об'єкта приватизації, поверненого у державну власність, на дату складення акта приймання;

висновок щодо необхідності здійснення державним органом приватизації заходів, пов'язаних із стягненням з колишнього власника об'єкта приватизації такого відшкодування у судовому порядку.

Форма акта та порядок його затвердження визначаються Фондом державного майна.

11. Для приймання об'єкта приватизації державним органом приватизації може утворюватися комісія.

12. Державний орган приватизації після прийняття об'єкта, поверненого у державну власність, приймає рішення щодо способу його повторного продажу.

13. Для забезпечення збереження об'єкта приватизації, поверненого у державну власність, до моменту його відчуження внаслідок повторного продажу державний орган приватизації може залучати на договірній основі спеціалізовані організації.

Сторінки 1   2  
Коментарі до даного документу
Додати коментар