/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Положення про порядок надання Прикордонним військам та виконання ними доручень правоохоронних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України (22.01.2001), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Положення про порядок надання Прикордонним військам та виконання ними доручень правоохоронних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України (22.01.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1157
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Положення про порядок надання Прикордонним військам та виконання ними доручень правоохоронних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України (22.01.2001)"
Сторінки 1   2   3  
6. Перед наданням Держкомкордону доручень щодо заборони в'їзду в Україну посадових осіб органів влади іноземних держав, членів дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, представників іноземних засобів масової інформації, акредитованих в Україні, МВС чи СБУ погоджують таке рішення з Міністром закордонних справ або одним з його заступників.

Стосовно заборони в'їзду в Україну іноземців, які є засновниками, власниками або керівниками юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в Україні, представників іноземних релігійних організацій МВС чи СБУ інформують МЗС.

7. Доручення, передбачені абзацами третім - шостим пункту 3 цього Положення, оформляються на бланку за зразком згідно з додатком. Ці доручення Прикордонними військами приймаються до виконання, якщо вони підписані відповідно прокурорами або їх заступниками; керівниками слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, СБУ, прокуратури та податкової міліції; керівниками оперативних підрозділів органів внутрішніх справ, СБУ, Прикордонних військ, Управління державної охорони, податкової міліції, органів і установ Державного департаменту з питань виконання покарань.

8. У разі виникнення необхідності у терміновому виконанні доручення може надаватися телеграмою або факсом з обов'язковим наступним поданням оформленого бланка протягом трьох діб.

9. Доручення, що надійшли до Прикордонних військ, беруться ними на контроль.

Контроль доручень може бути державного (в усіх пунктах пропуску через державний кордон України), регіонального (у пунктах пропуску через державний кордон України в межах кількох областей та Автономної Республіки Крим) і місцевого (в одному або кількох пунктах пропуску через державний кордон України в межах Автономної Республіки Крим або області чи району) рівня.

10. Для взяття на контроль державного рівня доручення надсилається на ім'я Голови Держкомкордону - Командувача Прикордонних військ або одного з його заступників, заступника начальника Головного штабу Прикордонних військ - начальника управління прикордонного контролю.

B*

6

¤

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x093E>\x1C00 командувачів військ напрямів Прикордонних військ або одного з їх заступників (Північно-Західний

- м. Львів, Південно-Східний - м. Харків, Південний - м. Одеса, Кримський - м. Сімферополь).

Для взяття на контроль місцевого рівня доручення надсилається на ім'я командира з'єднання, частини Прикордонних військ (далі - орган охорони державного кордону).

11. Доручення, передбачені абзацами третім - шостим пункту 3 цього Положення, Прикордонними військами беруться на контроль не більше ніж на шість місяців. Якщо виникає потреба у продовженні терміну контролю, відповідна посадова особа повинна своєчасно повідомити про це посадову особу Прикордонних військ, на адресу якої надавалося доручення. У разі коли у дорученні термін контролю не зазначено, воно тримається на контролі протягом тридцяти діб з дня його надходження до відповідного органу охорони державного кордону.

12. Доручення Прикордонними військами не приймаються до виконання у тому разі, коли:

це не стосуються компетенції Прикордонних військ;

їх виконання призведе до порушення законодавства та прав людини;

у них неправильно зазначені правові підстави надання доручення, зокрема щодо заборони особі у праві в'їзду в Україну або виїзду з України, не зазначені у повному обсязі відомості про особу, передбачені пунктом 5 цього Положення, вид доручення та спосіб зв'язку з правоохоронним органом або посадовою особою, які надали доручення;

вони надійшли за підписом посадових осіб, не зазначених у пунктах 5 і 7, або не погоджені з посадовими особами, зазначеними у пункті 6 цього Положення.

13. Про відмову у виконанні доручення посадова особа Прикордонних військ інформує відповідний правоохоронний орган або посадову особу, які надали доручення, із зазначенням причини відмови.

14. Виконання доручень здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України військовослужбовцями Прикордонних військ під час перевірки в осіб документів на право в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію або виїзду з України.

15. Відповідно до міжнародних договорів України з суміжними державами про здійснення спільного прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України Прикордонні війська можуть проводити обмін інформацією з прикордонними службами цих держав про осіб, стосовно яких є доручення щодо обмеження їх права виїзду за межі держави проживання (перебування).

16. Порядок дій посадових осіб Прикордонних військ у разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України осіб, стосовно яких є доручення, та порядок взаємодії органів охорони державного кордону з правоохоронними органами визначається законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Держкомкордону, які затверджуються за погодженням з МВС, СБУ, Управлінням державної охорони, Державною податковою адміністрацію, Державним департаментом з питань виконання покарань.

17. Під час застосування до осіб обмежень щодо їх права в'їзду в Україну або виїзду з України посадові особи Прикордонних військ повинні роз'яснити їм підстави прийняття таких рішень та порядок їх оскарження і на вимогу цих осіб видавати відповідні письмові роз'яснення.

Зразок Додаток

до Положення

Реєстраційний номер, дата або кутовий штамп з їх зазначенням

_______________________________________

(посада, прізвище та ім'я посадової

_______________________________________

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар