/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій (07.03.2001), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій (07.03.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 662
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій (07.03.2001)"
Сторінки 1   2   3   4  
\x00B2

\x1C00 асигнувань та плани використання бюджетних коштів одержувачами повинні бути затверджені протягом 30 календарних днів з дня затвердження розпису бюджету".

18. Пункт 38 доповнити абзацом такого змісту:

"У тижневий термін після затвердження штатних розписів головні розпорядники подають Мінфіну України, Мінфіну Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам зведені показники за мережею, штатними розписами і контингентами установ та одержувачів за формами, встановленими Мінфіном України".

19. У пункті 41:

абзац третій викласти у такій редакції:

"Вивільнені асигнування спрямовуються на проведення інших пріоритетних заходів, що плануються цим же розпорядником, шляхом внесення змін у встановленому порядку до їх кошторисів за рішенням Мінфіну України, Мінфіну Автономної Республіки Крим, місцевого фінансового органу на підставі обгрунтованого подання головного розпорядника";

абзац четвертий виключити.

20. Абзац перший пункту 43 після слів "Здійснення видатків установ" доповнити словами "та одержувачів", а після слів "планів асигнувань" - словами "планів використання бюджетних коштів одержувачами";

доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

"До затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань та планів використання бюджетних коштів одержувачами підставою для здійснення видатків є проекти кошторисів, планів асигнувань та планів використання бюджетних коштів одержувачами, засвідчені підписами керівника та головного бухгалтера".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

21. Абзац перший пункту 44 викласти у такій редакції:

"44. У разі коли розпис бюджету на наступний рік не затверджено в установлений законодавством термін, в обов'язковому порядку складається тимчасовий розпис бюджету на відповідний період наступного року, який виконується за правилами, визначеними Державним казначейством для виконання розпису бюджету. Бюджетні установи складають на цей період тимчасові кошториси, які затверджуються їх керівниками. При цьому зведені тимчасові кошториси не складаються".

22. Доповнити Порядок новими пунктами 46-1, 51 та 52 такого змісту:

"46-1. Бюджетна установа не має права здійснювати запозичення в будь-якій формі або надавати за рахунок бюджетних коштів позички юридичним та фізичним особам";

"51. Внесення змін до кошторису за іншими надходженнями до спеціального фонду здійснюється після внесення відповідних змін до річного розпису призначень бюджету на підставі копії довідки про зміну до річного розпису, доведеної до головного розпорядника Державним казначейством.

У разі коли виконання робіт за рахунок коштів спеціального фонду бюджету здійснювалося за державним замовленням, вносяться відповідні зміни до обсягів державного замовлення.

У всіх випадках внесення змін до спеціального фонду кошторису (річного розпису призначень бюджету) зміни до закону України про державний бюджет (рішення про відповідний бюджет) не вносяться.

52. Зміни до планів використання бюджетних коштів одержувачами вносяться в порядку, встановленому для їх затвердження, за формою, що відповідає плану використання".

23. У пункті 46:

абзац другий доповнити словами "та функціональною класифікацією за поданням головного розпорядника коштів";

в абзаці четвертому слово "нерозподілених" виключити;

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"У разі внесення змін до кошторисів та планів асигнувань обов'язково складаються відповідні довідки, які затверджуються і виконуються у тому ж порядку, що й кошториси та плани асигнувань";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"При цьому перезатвердження кошторисів та планів асигнувань не здійснюється.

Зміни до штатних розписів вносяться у порядку, встановленому для їх затвердження".

24. У пункті 47:

доповнити пункт новим абзацом першим такого змісту:

Сторінки 1   2   3   4  
Коментарі до даного документу
Додати коментар