Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких с, Детальна інформація

Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких с
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 542
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 21 червня 2001 р. N 687 ( 687-2001-п )

ПРИКЛАД

обчислення суми страхових внесків (зборів)

до соціальних фондів

(гривень на місяць)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | Сума страхових внесків (збору)

| | | |---------------------------------------------------------------------

Но-| Прізвище та |Сума |Сума |до Фонду зага-|до Фонду соці- |до Фонду | до Пенсійного фонду

мер| ініціали |нара- |заро- |льнообов'язко-|ального страху- |соціального | ряд-| |хова- |бітку,|вого державно-|вання у зв'язку |страхування |

ка | |ного |на |го соціального|з тимчасовою |від нещасних|

| |заро- |яку |страхування |втратою праце- |випадків на |

| |бітку |нара- |України на ви-|здатності |виробництві |

| | |хову- |падок безро- | |та професій-|

| | |ються |біття | |них захворю-|

| | |стра- | | |вань |

| | |хові |--------------+----------------+------------+------------------------

| | |внес- |пра- |робото-|праців- |робото-|роботодав- |працівників |роботодав-

| | |ки |цівни-|давця -|ників - |давця -|ця - 4 від- |та осіб, які|ця -

| | |(збір)|ків - |2 від- |0,25 |2,5 |сотки (під- |виконують |32 відсотки

| | | |0,5 |сотки* |відсотка|відсот-|приємство 18|роботи (на- |

| | | |від- | |- нижче |ка |класу профе-|дають послу-|

| | | |сотка | |150 гри-| |сійного ри- |ги) згідно з|

| | | | | |вень, | |зику вироб- |цивільно- |

| | | | | |0,5 від-| |ництва) |правовими |

| | | | | |сотка - | | |договорами,-|

| | | | | |вище 150| | |1 відсоток -|

| | | | | |гривень | | |нижче 150 |

| | | | | | | | |гривень, |

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes