Про використання бюджетних асигнувань на виконання енергозберігаючих проектів (14.03.2001), Детальна інформація

Про використання бюджетних асигнувань на виконання енергозберігаючих проектів (14.03.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 962
7. Держкоменергозбереження за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій в межах затверджених обсягів асигнувань державного бюджету та відібраних проектів у встановленому Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції порядку здійснює тендерний відбір виконавців цих проектів.

Рішення щодо здійснення енергозберігаючих проектів, вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 5 тис. євро, приймається Держкоменергозбереження самостійно. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 1442 ( 1442-2001-п ) від 26.10.2001 )

8. За результатами тендерного відбору Держкоменергозбереження укладає угоди з переможцями на виконання проектів з енергозбереження. Угоди повинні включати показники скорочення енергоспоживання в натуральному та вартісному виразі і термін окупності заходів з енергозбереження.

\x0160

\x00A8

E

B*

d

I

I

\x00D0

O

j

l

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x5FA0E\x1C00виконання енергозберігаючих проектів, реалізація яких передбачається на об'єктах, що фінансуються з місцевих бюджетів, та підприємствах, у статутному фонді яких є частка державної власності, здійснюється з урахуванням рівня залучення коштів місцевих бюджетів та власних коштів підприємств. ( Порядок доповнено пунктом 9 згідно з Постановою КМ N 1442 ( 1442-2001-п ) від 26.10.2001 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 березня 2001 р. N 241

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу робочу групу з координації

здійснення особливо важливих енергозберігаючих проектів

1. Міжвідомча робоча група з координації здійснення особливо важливих енергозберігаючих проектів (далі - робоча група) є постійно діючим робочим органом при Кабінеті Міністрів України.

2. У своїй діяльності робоча група керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є відбір, координація та контроль за станом виконання енергозберігаючих проектів за рахунок коштів державного бюджету.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює відбір найбільш ефективних енергозберігаючих проектів з числа поданих Держкоменергозбереження для прийняття рішення щодо їх реалізації в Україні;

вносить пропозиції щодо механізмів фінансування робіт з впровадження найбільш енергозберігаючих проектів і шляхів їх удосконалення;

проводить аналіз дотримання суб'єктами господарювання законодавства щодо виробництва та впровадження енергозберігаючих технологій, обладнання та приладів;

вивчає чинники та сприяє заходам щодо впровадження енергозберігаючих технологій, обладнання та приладів вітчизняного виробника у бюджетних установах, організаціях, на казенних і державних підприємствах;

здійснює моніторинг реалізації особливо важливих енергозберігаючих проектів, контроль за їх впровадженням;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes